23 juni 2017

Droevig bericht: actief lid Bert Versteeg overleden

Een droevig bericht. Vorige week is Bert Versteeg, actief lid van onze Afdeling PvdA Berg en Dal, helaas overleden. Bert, geboren (’43) in Sprang-Capelle en heden woonachtig in Berg en Dal, was actief lid van onze afdeling en regelmatig aanwezig op onze steunfractievergaderingen.

Onze fractie heeft hem nog kunnen bezoeken in het hospiteren Bethlehem waar hij zich zeer goed voelde, mede door het prachtige uitzicht op de Waal en de Waalbrug.

Hij was jarenlang voorzitter van de PvdA fractie in de Friese Staten en was naar Berg en Dal gekomen vanuit Leeuwarden om dichterbij zijn (klein)kinderen te zijn.

Februari jl. heeft Bert nog een artikel voor ons geschreven. Dit kunt u hier teruglezen: https://bergendal.pvda.nl/?p=1253 .

Wij zullen Bert en zijn waardevolle bijdragen in de steunfractievergadering erg gaan missen! Wij wensen zijn nabestaanden, kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte toe met dit verlies.

In memoriam: Bert Versteeg

Namens de PvdA Berg en Dal,

het bestuur,

de (steun)fractie.