Afrika Museum, nu met antwoorden

Door Lesley Albers op 18 december 2018

Foto copyright Theo Peeters

Ons raadslid Lesley heeft de volgende kwestie aan de orde gesteld bij het college.

Schriftelijke politieke vragen over het Afrika Museum

Op 28 november lazen wij in De Gelderlander over de voorgenomen verkoop van de gronden welke worden gehuurd door het Afrika Museum. “De Congregatie van de Heilige Geest vergrijst en zoekt een goede bestemming voor zijn bezittingen waaronder het gebouw en de grond van het museum in Berg en Dal “, lezen we aldus. Dat is begrijpelijk. Echter merken wij, ondanks hetgeen in het artikel staat, wel wat zorgen over het behoud van het Afrika Museum in de toekomst, gerelateerd aan deze verkoop. De verbouw van het Afrika Museum is ook opgeschort.

  1. Tot welke periode is het museum op dit moment huurder van de gronden?
  2. Is de gemeente/ het college al betrokken bij deze ontwikkeling?
  3. Welke rol kan of gaat het college hierin spelen om het museum te behouden, al dan niet samen met andere overheden zoals de Provincie?

Link artikel De Gelderlander: https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/pand-en-grond-afrika-museum-zijn-te-koop-maar-museum-blijft-als-huurder~a0ea1f2a2/


Antwoord op vraag 1)
Het museum is tot en met eind 2020 huurder van de panden en ondergrond. Deze huur is nog niet opgezegd. De huuropzegging moet een jaar van tevoren plaatsvinden. De huurperiode valt samen met de periode van de rijkssubsidie voor 4 jaar. Hiermee wordt zekerheid geboden om te kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Antwoord op vraag 2)
Het college is op de hoogte van de ontwikkelingen en heeft informatief overleg met de directeur.
De directeur van het Afrika Museum heeft er alle vertrouwen in dat het Afrika Museum blijft bestaan dat er een goede oplossing komt voor het behoud van het Afrika Museum. Er is hierover goed overleg met de paters van de Congregatie van de Heilige Geest.

Antwoord op vraag 3)
De gemeente stelt zich in dit proces terughoudend op. Het gaat hier om een door het rijk gesubsidieerd museum dat onderdeel is van het Nationaal Museum van Wereldculturen. Hieronder vallen ook het Tropenmuseum in Amsterdam en het Museum Volkenkunde in Leiden. Daarnaast werken ze samen met het Wereldmuseum in Rotterdam.
Afgesproken is dat we elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Hierdoor krijgt de gemeente voldoende de kans hierop in te spelen.

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers