Begroting 2020, wat vindt de PvdA?

Door Lesley Albers op 21 oktober 2019

Minder politiek, meer daadkracht en keuzes!

(steun)fractie PvdA-Berg en Dal

De PvdA blijft knokken om waar mogelijk het beleid socialer te maken. In Den Haag heeft GroenLinks de strijd opgegeven. Bij ons al veel eerder; bij de collegeonderhandelingen. Er is helaas weinig verschil te merken met de vorige collegeperiode. Verder dan ad hoc beleid komt men vaak niet; op de winkel passen is tot kunst verheven. Veel voornemens, keuzes aan de raad en niet te vergeten: ´dynamische startdocumenten’. Coalitiepartijen die ingaan tegen eigen college/wethouder. Het is geen zeldzaamheid. Daardoor komt van pogingen om beleidsvisies te ontwikkelen maar weinig terecht.

Wij volgen de stappen van het college kritisch.
De PvdA mist in de begroting en afgelopen periode:

 • duidelijke keuzes, lef om dingen te veranderen;
 • integraliteit en visie op diverse gebieden, zoals centrumplan Groesbeek, armoedeproblematiek en milieutransitie;
 • onze agrarische sector als het aankomt op de duurzame economie.

De PvdA staat voor een sterk en sociaal Berg en Dal!

Gelukkig komen vanuit de gemeenteraad regelmatig goede ideeën en moties. We zijn blij dat veel van onze moties en ideeën (toch) zijn overgenomen en uitgevoerd. Ook in het komende begrotingsjaar gaan wij door met het doen van suggesties voor een sterker en socialer Berg en Dal!

1. Meer inwonerszeggenschap.

 • Betrek onze verenigingen en vrijwilligers meer en tijdig. Geen situatie meer zoals papierdiscussie!
 • Adequaat reageren op vragen, meldingen en initiatieven van inwoners en bedrijven: dóórpakken!
 • Vorig jaar heeft onze motie Jeugd&Politiek unanieme steun verkregen. Het afgelopen jaar is hieraan gewerkt en is gestart met het project Democracity. In 2020 willen we een stap verdergaan.

2. Aantrekkelijke gemeente. Iedereen die woont, werkt of reist binnen onze gemeente, moet dit veilig kunnen doen.

 • Fietsers en wandelaars voorrang. Veiligheid voorop!
 • We blijven aandacht vragen voor een ruimer onderzoek voor het centrum van Groesbeek dat recht doet aan eigen rapporten. Betrek daarbij veilige fietsroutes en oversteekplaatsen voor wandelaars&fietsers, duurzame verbindingen en toerisme. En daarbij geldt inrichting van de weg volgt functie!
 • Trots uitstralen op ‘trekpleisters’ die we hebben en hierop inspelen in openbare ruimte. Museumlandschap zichtbaar maken. Bereikbaarheid verbeteren vanuit Groesbeeks centrum.

3. Kernenbeleid.

 • Recent heeft de raad gesproken over sportzaal Morgen-Fit, Ooij. Wij roepen op om het centrum Ooij integraal te bekijken en te versterken. Leg verbinding met nieuwe wijken, maar betrek ook het leegstaande pand Penders waarmee ondanks herhaald aandringen onzerzijds nog niets is gebeurd en pak de onveilige Kerkdijk aan.
 • Wij gaan niet akkoord met tornen aan eerder gemaakte afspraken over voorzieningen (inloop- en accommodatiebeleid). Ontmoeting en leefbaarheid, in elk dorp en elke kern!
 • Millingen: onderzoek naar vergrijzing. Ook het voorzieningenniveau moet kritisch onder de loep worden genomen.
 • TOPS eindelijk aanpakken! Parkeerverbod op dijken nu via pontje meer voetgangers en fietsers worden getrokken naar polder.

4. Arbeidsmarktbeleid.

 • Extra aandacht voor beperkingen vanuit één-oudersituaties, werkzoekende jongeren, 55-plussers en statushouders.
 • Basisbanen nu arbeidsmarkt gunstig is (gegarandeerd aantal banen afspreken binnen sectoren tegen minimumloon, mét scholing).
 • ‘Out-of-the-box’-denken en af van historische man-/vrouwbanen.
 • Duurzaam inzetbare medewerkers!

5. Sociaal domein.

 • Integraal beleid ten aanzien van verwarde personen. Voorkomen van concentratie in bepaalde wijken en bevorderen van sociale veiligheid in onze gemeente.
 • Integrale aanpak niet alleen voor de Stekkenberg zoals genoemd in begroting, maar voor de hele gemeente!

6. Milieu/energie.

 • Inzetten op energieopwekking, bij voordeel voor onze inwoners: coöperaties zon en wind.
 • Bedrijven stimuleren zelfvoorzienend te worden.
 • Kan ons afvalbeleid efficiënter?

(En, hoe gaan we extra’s betalen? Tonnen terughalen bij Stg.Acc.Achilles/Derks, áls dat geld niet wordt gebruikt waarvoor het was bedoeld, namelijk om te voetballen!)

Tijdens de begrotingsbehandeling zullen wij terugkomen op bovenstaande en met andere voorstellen komen. Contact? mail: bergendal@pvda.nl.

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers