8 november 2014

Bestaand werk, Nieuw Werk, werk voor iedereen

In onze gemeente is tien procent werkloos. Dat is erg veel. Daar willen we iets aan doen. We gaan proberen bestaand werk te behouden voor onze gemeente. Maar vooral willen we inzetten op Nieuw Werk. Dat is de naam van een project dat nu al loopt. Onze drie wethouders brengen bedrijven en werk-zoekenden bij elkaar. Met succes! Sinds anderhalf jaar hebben alleen al in Groesbeek 75 mensen een nieuwe baan gevonden. En dat soms na jaren zonder werk thuis gezeten te hebben. Deze aanpak is succesvol en moet dus doorgaan. Iedereen verdient een baan die past. Iedereen doet mee!