3 februari 2017

Brandbrief aan de VRGZ

Er bereiken ons verontrustende berichten over het geheel verdwijnen van de hoogwerker uit onze gemeente Berg en Dal. Een dergelijk besluit is om meerdere redenen overantwoord en onwenselijk. Vandaag hebben wij hierover dan ook een brief gestuurd aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Ook de burgemeester en het college hebben aangegeven onze zorgen hieromtrent te delen. Onderstaand de brief die vandaag is verzonden. We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Geacht bestuur,

Wij zijn geschrokken van het  onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd om te komen tot een herverdeling van reddingsvoertuigen. Gelet op de huidige verdeling over de regio  betekent dit waarschijnlijk  het verdwijnen van de hoogwerker uit onze gemeente.

Geschrokken met name vanwege de zorgen die wij hebben over de brandveiligheid in onze gemeente. 

Daar hebben wij gegronde redenen voor.

Zoals u weet zijn de ODRN, De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en onze gemeente hard bezig om de in november 2015 geconstateerde achterstanden bij de brandveiligheid in onze zorginstellingen in te lopen. Dit proces is in volle gang en nog zeker niet voltooid.

Het is ons daarom nog steeds niet duidelijk hoe het met die brandveiligheid op dit moment gesteld is. Het sein “brandveilig” is wat ons betreft dan ook zeker nog niet afgegeven!

U weet namelijk ook dat er op dit moment, om aan onze wettelijke zorg- en toezichtplicht te voldoen en greep te houden op het proces, onze wethouder nog steeds elke maand moet worden ingelicht over de voortgang.

Wij hebben hierover regelmatig contact met het gemeentebestuur omdat we daarover al anderhalf jaar geleden vragen hebben gesteld, waarna zorgelijke achterstand werd geconstateerd.

Hoe het met het andere gemeentelijk vastgoed gesteld is weten wij nog niet omdat de prioriteit nu ligt bij onze tientallen zorginstellingen. Gerust zijn we daar dus ook nog niet op. Als de achterstand hier is ingelopen gaan we over naar de overige gebouwen. Kortom, er is nog veel onzeker en nog veel werk te verzetten.

Het is dus erg wrang te moeten constateren dat deze onverantwoord zorgelijke situatie voor de Veiligheidsregio geen reden is om van deze verslechtering van de operationaliteit van onze brandweer, door het wegnemen van de hoogwerker, af te zien!

Wij doen daarom een dringend verzoek aan u om deze beslissing onmiddellijk terug te draaien.

Met vriendelijke groet,

Thieu Hoeken

Martijn Schmiermann

Afschrift : Gemeentebestuur Berg en Dal, Fractievoorzitters gemeenteraad, pers

Voor onze eerdere berichten over de brandveiligheid in onze gemeente Berg en Dal, zie onder meer:

Van de fractie deel 9: Schriftelijke vragen Toezicht brandveiligheid en update Staatsbosbeheer

Zie ook de Informatienota inspecties brandveiligheid zorginstellingen (M43) onder punt B68 van de carrouselvergadering van 8 december 2016 (agenda http://www.bergendal.nl ) en via de navolgende link kun je onder andere onze vragen aan het college herover vinden: EVEN HIER KLIKKEN

Wordt vervolgd…!