Centrum Soap

Door Henny van der Pol op 8 maart 2019

Dinsdag 12 maart: thema-avond Mobiliteit / centrumplan Groesbeek
Deze avond gaat niet door en is verschoven naar woensdag 15 mei.

Wat een soap.

Heel heel lang geleden begon het als een mooi sprookje: het centrumplan in Groesbeek in verschillende fases met woningbouw, winkels, parkeergarages etc. Dat daaraan de sloop van markante gebouwen in het “oude” centrum vooraf moest gaan, is uiteindelijk na lang debatteren aanvaard. De prijs van de vooruitgang.

Nu staan we aan de vooravond van de afronding van dit plan: hoe passen de puzzelstukjes van de verschillende fases netjes in elkaar, hoe sluiten we het project af, krijgt Groesbeek het centrum wat het verdient?

Regelmatig heeft de PvdA-fractie collegevragen gesteld over planning en voortgang.

In de carrouselvergadering van juni 2018 heeft onze fractie nogmaals gevraagd: wat is de doelstelling t.a.v. het centrum, wat zijn de uiteindelijke plannen en planning ten aanzien van het totale centrum (visie, beleid)?

Op donderdag 6 december 2018 dachten we dat tijdens de themabijeenkomst over de mobiliteitsvisie het centrumplan Groesbeek uitgebreid aan de orde zou komen. Het was een avond met veel informatie over wat is of wordt gedaan in brede zin door de afdeling infrastructuur van de gemeente t.a.v. verkeer en mobiliteit. Hierbij werd ook duidelijk dat de mobiliteit in en om het centrum van Groesbeek niet eerder dan in maart inhoudelijk aan de orde komt.

Verkeerde verwachtingen van deze themabijeenkomst; wachten tot maart!

Wel heeft het college – achter de rug van de gemeenteraad – op 24 augustus 2018 een brief aan de provincie geschreven met daarin een stevige stellingname tegen een mogelijke reactivering van het spoor-tracé Nijmegen Kleve; dit zou slecht zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het centrumplan.

Ook heeft de gemeente voor 1 euro het tracé van de oude spoorlijn opgekocht om tot de realisatie van haar ‘perfecte’ marktplein te kunnen komen.

Aha er is (of lijkt) toch een plan!

uit Functionele en ruimtelijke analyse Groesbeek-Centrum – copyright DTNP

Donderdag 28 februari j.l. was het onderwerp “Voorstel om de haalbaarheid van de verplaatsing van Cultureel Centrum De Mallemolen naar het Marktplein te onderzoeken” in de carrouselvergadering aan de orde.

Hier presenteerde een adviseur van Droogh Trommelen en Partners (DTNP) een onderzoek naar de Functionele en ruimtelijke analyse Groesbeek-Centrum.

Tijdens deze presentatie en in het rapport wordt ook gesproken over de positie van het Marktplein als de verbindende schakel tussen de deelgebieden én om de centrale ontmoetingsplek van het dorp te zijn. Om dat te zijn moet het Marktplein aansluiten bij het gerichte centrumbezoek (kort parkeren).

Waarom nog meer parkeren?

Een ander hoofdstuk in deze soap is het mobiliteitsplan, want dat lijkt toch onlosmakelijk verbonden met de afronding van de ontwikkeling van het centrum – zou je zeggen. De verschoven thema-avond heeft niet voor niks de titel “Mobiliteit / centrumplan Groesbeek” meegekregen.

Onderdeel van het onderzoek naar de mobiliteit in het centrum is de proef met de verkeerslichten op de kruising Dorpstraat en Hoflaan. De resultaten zouden al grotendeels bekend zijn. Tijdens de vorige thema-avond (6 december) werd daar al over gesproken. Maar de stukken zijn nog steeds niet met de gemeenteraad gedeeld.

De proef met de verkeerslichten duurt inmiddels 2 jaar!

De visie van de PvdA

In onze visie van een prettig verblijfscentrum wordt het Markplein een Bourgondisch plein.

Het doorgaande verkeer past niet in dit plaatje en daarvoor zal in de mobiliteitsvisie aandacht moeten zijn. In onze visie past een autoluw/vrij/arm centrum wat een zeer duurzame, economisch en toeristisch lucratieve oplossing zou zijn.

Eén centrum, de markt en het plein rondom het gemeentehuis, waar het Bourgondisch goed toeven is, waar elektrische fietsen kunnen worden gehuurd, taxi’s en (elektrische)busjes kunnen worden genomen naar andere kernen en onze musea. Ruim baan voor terrassen, activiteiten, wandelaars, fietsers, toeristen en shoppers! In zo’n centrum pak je ook veilig de lightrail naar Nijmegen of Kleef…

In zo’n centrum word je niet van de sokken gereden door het voortjakkerende doorgaand verkeer dat ongehinderd (hoezo 30 kilometer weg?) door het centrum raast.

Wanneer krijgt deze centrum soap haar happy end?

Henny van der Pol

Henny van der Pol

Een bijdrage leveren aan een sociale samenleving met gelijke kansen. Mijn naam is Henny van der Pol (1958) en ik kom uit een sociaaldemocratisch gezin in Velp, gemeente Rheden. Mijn vrouw José en ik wonen sinds oktober 2014 in het centrum van Groesbeek. Wij genieten enorm van de prettige en prachtige leefomgeving in de gemeente

Meer over Henny van der Pol