Criminele lozingen

Door Lesley Albers op 24 oktober 2018

Ons raadslid Lesley heeft de volgende kwestie aan de orde gesteld bij het college.

Criminele lozingen

De Waal © Eveline Van Elk

23 oktober jl. maakte de Gelderlander *) op basis van eigen onderzoek bekend, en dat niet voor de eerste keer, dat er zeer regelmatig kankerverwekkende benzeen lozingen plaatsvinden in onze – toch al niet zo zuivere – lucht. Ook wordt door de krant gemeld dat door Rijkswaterstaat/de provincie/de gemeenten niet – of in ieder geval te weinig – wordt gehandhaafd en of gecontroleerd. Dit baart de Partij van de Arbeid grote zorgen. Wij gaan ervan uit dat het college meteen in actie is gekomen.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met deze onverkwikkelijke situatie?
  2. Zo ja, heeft het college inmiddels stappen ondernomen naar de bevoegde instanties om hier direct stappen in te ondernemen?
  3. Zo niet, wat gaat het college doen om hier zo snel mogelijk de nodige actie op te ondernemen?
  4. Kan het college ons in de eerst aankomende raadsvergadering op de hoogte brengen van de ondernomen stappen en de stand van zaken?

Namens de Partij van de Arbeid, Lesley Albers.

*) Titel artikel in De Gelderlander: “Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal”.

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers