Door op 20 februari 2017

Van de Fractie deel 14: carnaval in de politiek

Het carnaval staat weer voor de deur. Dat betekent onrustige tijden voor onze fractie. Voor ons raadslid Martijn – nu zelfs ook met z’n vader (‘ons Vad’) – betekent het wekenlang het strakke schema van Aarm Snuutje en in de weer zijn om de Groesbeekse bezembinders (bessembienders) wekenlang in het zonnetje te zetten. Trots op het Groesbeekse verleden en trouw aan een Sociaal Democratisch kroonjuweel: de verheffing. Cultuur voor alle Berg en Dallers. En dat bijna altijd met een maatschappelijk verantwoorde boodschap. Zie hier … het winnende lied van het Groesbeekse schlagerfestival (“Detje de Vuurbal“)! Verheffing… Kom daar maar eens om bij Sociaal Groesbeek (SG)…

Dit vanwege de reactie die Hans Peters (SG) in het presidium had op de nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester (hier voor u terug te lezen: website DeGroesbeek). In het hijgerige Nederlandse politieke klimaat wilde onze burgervader misschien wel een geruststellende poging wagen om wat evenwicht te brengen in het Hollandse geklaag, gesomber en gebrek aan feitenpolitiek. En dus alles in het perspectief van de toestand in de wereld plaatsen. Maar nul op het rekest kreeg hij bij onze Hans, die dat perspectief juist wilde verengen tot zijn ‘werkelijkheid’ van de Stekkenberg….Gelukkig voor Hans had De Gelderlander (AD) oog voor deze zeer belangwekkende ‘rondvraag’ in het Presidium! Resultaat: bijna een halve pagina flutnieuws!

Afgelopen donderdag is trouwens, keurig in scène gezet met de Gelderlander(?), Hans zeer moedig uit de raad gelopen vanwege ‘de openbaarheid van de democratie’ naar aanleiding van onze, terecht besloten, discussie over maatregelen ter voorkoming van publieke herhaling van zo’n flauwekul uit het vorige presidium. Resultaat : weer een halve pagina flutnieuws. Gevolg: media steun voor populistische politiek. (Moest ik even kwijt….)

Mobiliteitsvisie

Maar ondanks de ‘Aarm Snuutje-drukte’ was Martijns bijdrage aan het debat over de mobiliteitsvisie van de hele gemeente Berg en Dal een van de weinige die recht deed aan het doel: een visie neerleggen. Tot onze grote teleurstelling ging het debat echter voornamelijk over de stoplichten van Groesbeek. Die stoplichten staan daar toch echt ook om de verkeersdruk op het centrum te verminderen! Een visie uit de nota.

Martijn riep dus terecht op om de verblijfskwaliteit in onze centra te verbeteren en werk te maken van de in de visie verwoorde wens autoluwe centra te creeëren. Daarnaast vroeg hij ook nog aandacht voor een ander uitgangspunt dat veel problemen kan oplossen: de inrichting van onze wegen dient hun functie te volgen. Als we dat doen krijgt het langzame verkeer, fietsers en wandelaars, de infrastructuur die hen toekomt en dus ook de hoognodige bescherming die daar bij hoort. 

Breedeweg

Verder deed Martijn het voorstel om de kosten te bekijken van de eventuele aanschaf van de provinciale weg door Breedeweg om zelf vorm te kunnen geven aan de veiligheidsmaatregelen waar we nu al jaren om vragen en waar de provincie geen gehoor aan geeft.

Lightrail

Het college moest er door ons ook op gewezen worden dat we in het verleden niet voor niets een stuk grond gekocht hebben op het traject van een eventuele trein/lightrail tussen Kleef en Heijendaal. Wij zien daar grote mogelijkheden in de (verre) toekomst. Een lightrail verbinding als een openbaar vervoer faciliteit die het toerisme, de werkgelegenheid en de duurzame bereikbaarheid van Nijmegen en het zich sterk ontwikkelende Kleef en Groesbeek verbetert. Aan die discussies niet meedoen door de treinverbinding maar uit het mobiliteitsplan te schrappen,ondanks raadsmeerderheden uit het verleden, ging een meerderheid in de raad toch echt te ver. Gelukkig!

Toerisme en economie

We zullen dit soort discussies ook in de komende raad krijgen over de economische en toerisme visies van dit college. Erg gecharmeerd zijn we ook nu niet van de inventiviteit, daadkracht en visies van ze. Zoals we al bij de Energievisie hebben geconstateerd ziet het college dualisme voornamelijk als een middel om zelf helemaal niet te hoeven komen met oplossingen en concrete stappen. Elk initiatief leggen ze bij de raad. Naast dualiteit is er altijd nog een ander alternatief: het afschuiven op de verantwoordelijkheid van de bevolking, een erg gemakzuchtige interpretatie van de participatie maatschappij! Daarover de volgende keer – na de raad van 9 maart – meer.

Kranenburg

Stiekem kwam dit ook aan de orde in de vergadering van de raden van Kranenburg en Berg en Dal toen onze Duitse vrienden ons vroegen hoe het stond met onze initiatieven tot maatregelen om te komen tot de realisatie van en bijdragen aan een klimaatneutrale gemeente in 2050?

Het college antwoord was zoals te verwachten was .. erg bleekjes…  Wij zinnen op initiatieven….Wordt vervolgd!

Brandbrief

Verder hebben jullie allemaal kennis kunnen nemen van onze brandbrief (zie website) naar de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Die heeft wel degelijk het voornemen (sommigen zeggen zelfs het besluit al genomen) de hoogwerker bij ons weg te halen. Al anderhalf jaar zijn we (na onze Raadsvragen) samen met het college, (dat dit trouwens heel serieus en daadkrachtig heeft opgepakt!), in de weer om echt zicht te krijgen op de brandveiligheid in Berg en Dal. Er zijn en worden nog steeds controles uitgevoerd bij zo’n 90 zorginstellingen in de gemeente Berg en Dal, het gaat dus niet om klein geld. We blijven er dan ook scherp op.

En nu de rest van de wereld….(Hans let op…)

Ik kijk elke dag wat CNN en BBC om de chaos, de ideologische wanorde en de onredelijkheid van het Neo-liberalisme dat overigens in Nederland zo ‘netjes’, maar succesvol wordt vertegenwoordigd door Rutte, maar werkelijk wordt belichaamd in Wilders, onder ogen te zien en proberen te begrijpen.

Het leidt echter mijn aandacht af van de ergerlijk overeenkomstige ontwikkelingen die zich al veel langer hier in Europa afspelen: in Polen, Hongarije en dichterbij in Frankrijk en Engeland (Brexit). Het gaat me daarbij niet om de ideologische ontwikkeling maar het besef van de gevolgen ervan voor de gewone hardwerkende burger wiens zekerheden zo driftig op de tocht komen te staan. 

Wat betekent het voor de nu onder Obamacare verzekerde Amerikaan, voor de altijd aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestaan hebbende Pool, voor de niet-corrupte Roemeen, de linkse Hongaar, de Algerijnse minderheid in de buitenwijken van Parijs, de werkloze arbeider in Engeland die voor een Brexit heeft gestemd etc etc???? Niet veel goeds dat is zeker. De rampen zijn niet te overzien, de gevolgen wat erger dan bij ons.  En hoor ons al eens  piepen…??? 

Het antwoord van de PvdA hierop de afgelopen jaren is echt zo slecht nog niet, kijk maar naar de resultaten. Een beetje trots kan echt geen kwaad! Niet dat er geen fouten zijn gemaakt, maar kijk er de tevredenheidslijstjes maar op na, Nederland staat er goed voor, op alle gebied.

Daarom zullen wij zoals jullie hebben kunnen constateren blijven opkomen voor de kwetsbaren, voor het verminderen van de verschillen tussen arm en rijk, voor vaste in plaats van flex(VVD en D’66) banen, voor een Werkbedrijf  dat mensen naar werk blijft begeleiden en tegen een basisinkomen voor iedereen, voor inclusief onderwijs voor alle kinderen. Voor betaalbare (huur)woningen, voor de woningbouwverenigingen met bewegingsruimte en niet de dodelijke omknelling van Minister Blok, kortom voor solidariteit en eerlijk delen en vrijheid voor iedereen.

Voor zoals Den Uyl het al zei: een eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht.

Zo kan ie wel weer.

Hebben jullie overigens nog Helden die we namens de PvdA in het zonnetje kunnen zetten omdat zij zich inzetten of ingezet hebben voor de leefbaarheid in onze gemeente? Geef dat dan alsjeblieft door aan onze Lesley die dat coördineert (lesleyalbers@upcmail.nl ) . Ik weet er wel een paar…

Verder wensen wij Lodewijk Asscher veel succes in de campagne en Eberhard van der Laan veel sterkte met zijn strijd om zijn gezondheid. 

Aan onze bestuurders zal het niet liggen…

Rest ons voor nu alleen nog om jullie allemaal een hele mooie carnaval toe te wensen!

Thieu.

NB: de stukken van de raadsvergadering van 2 februari jl. kunt u via de navolgende link nalezen: https://bergendal.raadsinformatie.nl/vergadering/342313/Gemeenteraad%2002-02-2017 . U kunt hier ook de vergadering terugkijken!

We hebben recent ook vervolgvragen gesteld aan het college, samen met Groenlinks Berg en Dal en D66 Berg en Dal over het datalek bij Munitax. Zie voor de vragen: https://bergendal.notubiz.nl/…/Raadsvragen%20D%2766%20-%20P… … #BergenDal #Groesbeek