Van de fractie (deel 16): ‘Never a dull moment!’

Door Thieu Hoeken op 27 augustus 2017

Het zomerreces is zo goed als voorbij. De eerste stukken rollen de I-pad alweer binnen. De eerste vragen (over de openingstijden van het zwembad) zijn alweer gesteld. 

De Heldenactie: Matthias Hautvast (Millingen)

De nieuwe ‘helden’actie alweer achter de rug: een zeer interessante en leerzame ontmoeting met de 86-jarige Matthias Hautvast en zijn vrouw. We wilden hem (hen) in het zonnetje zetten vanwege zijn (hun) jarenlange inzet voor een solidaire en op basis van rechtvaardigheid en gelijkheid georganiseerde samenleving. Het werd een uitvoerig gesprek over de geschiedenis van de sociaal-democratie, landelijk, maar ook lokaal, met name Millingen. Veel verschillende functies heeft Matthias vervuld binnen de PvdA, maar ook bij Vluchtelingenwerk en het Burgerplatform Millingen, dat 8 nota’s heeft geproduceerd. Van krimp tot en met de herinrichting van de Bodewes werf. Waarover straks meer.

Ook hebben we mooie herinneringen opgehaald aan het Rooie Millingen van Jan Luub en natuurlijk ook de huidige stand van zaken in de wereld. Lesley, Daisy en ik hebben genoten. 

Hoogwerker brandweer Groesbeek, bron: 112groesbeek.nl

De volgende helden staan volgende week op het programma: de vrijwillige brandweer van ons Berg en Dal, eerst Millingen daarna Groesbeek en Beek! Een terecht bezoek lijkt ons na al die kritische vragen die we de afgelopen jaren hebben gesteld over de brandveiligheid in onze gemeente. Aan de inzet van onze vrijwilligers hebben we echter nooit getwijfeld, waarvan acte! Graag horen we volgende week hun ervaringen.

De Lijst

Ook het bestuur heeft niet stil gezeten. Als eerste van alle Berg en Dalse partijen heeft de Partij van de Arbeid haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gepresenteerd. Het bestuur heeft hiermee met verve een lange serie van werkzaamheden van kandidaatstelling, kandidaatsstellingscommissie ( Liny Toenders, Leidy van der Aalst en Will Wijnhoven) en ledenvergaderingen succesvol afgesloten. Waarvoor onze complimenten! Vorig jaar juli zijn we er al mee begonnen. Toen heb ik intern al aangekondigd dat ik overwoog me niet voor een nieuwe raadsperiode op een verkiesbare plaats te kandideren. Zo vroeg, om anderen ruim op tijd de kans te geven hun ambities te overwegen en in een later stadium aan te geven.

Dat dit uiteindelijk zo positief heeft uitgepakt stemt niet alleen het bestuur maar ook de fractie zeer trots. De PvdA Berg en Dal kan met deze lijst zelfverzekerd en met vertrouwen in de toekomst de verkiezingen in. Ervaring, jeugd en veel inzet!

Ons Verkiezingsprogramma

Ook het nieuwe verkiezingsprogramma heeft onze aandacht. Vorige week is de eerste bijeenkomst van de programmacommissie (Henny, Lesley, Martijn, Gerrie en ondergetekende) geweest. De eerste debatten zijn gevoerd, de eerste kaders aangegeven. We verwachten veel input uit de samenleving en het maatschappelijk middenveld door alle bezoeken die door ons worden of al zijn afgelegd. We hopen ons programma op de ledenvergadering van November in Millingen te presenteren. Iedereen die hierover voorstellen heeft, Henny van de Pol verzamelt ze! ( hennyvanderpol@icloud.com )

Wordt vervolgd.

De Raad

Op 9 september begint de nieuwe cyclus van onze raad met het Presidium. Onze fractie heeft bij het presidium 2 voorstellen ingediend. We hebben het presidium de vraag voorgelegd hoe we lastige, langjarige (verkiezingenoverstijgende) (te)dure infrastructurele projecten met name Reomie-De Ooijse Graaf en de Bodeweswerf in Millingen aan zouden kunnen pakken op een manier die voor alle partijen voordelig is. Voor onze economie, onze werkgelegenheid, de recreatie en toerisme in onze gemeente en de leefbaarheid van onze kernen. Wij gaan ervan uit dat een goede uitkomst een proactieve houding vereist van ons apparaat, inclusief de raad (politiek) over vele jaren. De discussie in het presidium is daartoe een eerste aanzet. Daarnaast vragen we het presidium om een informatie bijeenkomst rond Reomie en Ooijsegraaf te organiseren om alle raadsleden volledig te informeren over verleden en heden van het project, nu het college de laatste voorstellen heeft afgewezen.

Wordt vervolgd.

Centrum Groesbeek: de stoplichten

Op Facebook is de afgelopen maand ook regelmatig de verkeersafwikkeling in Groesbeek aan de orde geweest. Dit naar aanleiding van het uitzetten van de stoplichten. De bijdrage van Martijn en mij aan die discussie maakt al snel duidelijk dat de PvdA vindt dat er echt gewerkt moet worden aan een veel beter verblijfsklimaat in het centrum en dat echt creatief gekeken moet worden naar een auto/luw,arm/loos centrum. Zeker nu het nieuwe centrum steeds meer vorm begint te krijgen. Wij vinden dat out of de box oplossingen een kans zouden moeten krijgen. De discussie met de betrokken ondernemers en ondernemersverenigingen moet open gevoerd worden. Om te beginnen zouden we (samen met ondernemers) ons licht eens moeten gaan opsteken bij gemeentes die ons zijn voorgegaan.

Wat ons betreft zou daarbij een eventuele trein/lightrail verbinding tussen Nijmegen en Kleef ook een rol in kunnen/moeten spelen. Want ook daarover is in de media weer behoorlijk gedebatteerd. Ook hierover volgende keer meer. Regelmatig komt dit onderwerp ook voorbij in ons overleg met SPD Kleef en Kranenburg en PvdA Nijmegen.

Dienstverlening in Berg en Dal

Krant De Gelderlander heeft ook veel aandacht geschonken aan onze activiteiten met betrekking tot de verbetering van de dienstverlening van onze gemeente. We hadden van verschillende burgers daarover opmerkingen en suggestie ontvangen. De gemeente heeft onze suggesties goed opgepakt. Ze gaan ze verwerken. Dat betekent o.a. dat parkeervergunningen voortaan makkelijker, bij voorkeur in eigen kern kunnen worden aangevraagd en dat bij de aangifte van nieuwe Berg en Dallers de trotse ouders voortaan wat warmer worden  ontvangen! Zie ook:  

Aan de telefonische bereikbaarheid wordt met alle macht gewerkt.

De krantenberichten proberen wij voor u te verzamelen op de volgende pagina: In de media

 Onze zorg

Landelijk is er heel veel te doen over de vreselijke bureaucratie in de zorg, met name bij verzekeringsmaatschappijen die er bij het letten op de uitgaven een potje van maken. In ons verkiezingsprogramma zullen we daar voor wat onze eigen gemeente betreft ook aandacht voor vragen. In de zorg maar ook bij de armoedebestrijding en het begeleiden naar werk. Maatwerk en ontschotting is ons devies. De werkelijkheid is echter weerbarstig. We zullen zelf zeer creatief dienen te zijn en ons blijven focussen op onze eigen deskundigen in het veld: de sociale teams en Forte welzijn.

Op 21 september heeft de raad daarover een bijeenkomst met de sociale teams, eindelijk (we hebben daar samen met het CDA al vaker op aangedrongen!) kunnen we uit hun eigen mond kennis nemen van hun ervaringen de afgelopen 2 jaar in onze gemeente. We zullen goed naar ze luisteren en we zeggen nu al toe dat we hun aanbevelingen zullen volgen.

Zo, dat was het voor deze keer. Zoals jullie zien: ‘never a dull’- moment in de Berg en Dalse politiek.

Jullie fractievoorzitter,

Thieu Hoeken.

Thieu  Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken