23 juni 2017

Gemeente: dat kan beter!

Laatst hebben wij aanbevelingen en aandachtspunten gestuurd aan onze gemeente ten behoeve van de dienstverlening. Er bereikten ons de laatste tijd namelijk nogal wat vragen, aan- en/of opmerkingen over de dienstverlening van/door de gemeente. Dit is dan ook de reden dat wij vervolgens deze vragen/tips/adviezen even geleden hebben ingediend. Lees onderstaand de hele inhoud!

  1. Verbeteren procedure m.b.t. de aanvraag en het verkrijgen van een invalide parkeervergunning. De vraag hierbij is of de procedure niet digitaal of in de eigen kern (of voormalige gemeente) kan worden afgewerkt. Nu moet de aanvrager fysiek een aantal keer naar het gemeentehuis in Groesbeek, omdat daar de aanvraag en de betaling moet worden gedaan en de medische keuring moet worden ondergaan. Kan dat niet anders? Met name omdat in de aard der zaak de aanvraag wordt gedaan door mensen voor wie dat op en neer reizen belastend zou kunnen zijn. Deze vraag geldt overigens ook in algemene zin / voor andere aanvragen die inwoners van onze gemeente moeten doen. Een goede dienstverlening moet voorop staan. Dat houdt tevens in: indien noodzakelijk thuisservice of ‘out-of-the-box’-denken voor  degenen die dat nodig hebben.

  2. De aangifte van een geboorte in onze gemeente kan leuker, persoonlijker, warmer. Naar verluid is het nu een nogal ‘kale’, formele aangelegenheid. ou het niet leuk zijn om de nieuwe burger en zijn/haar ouders te verwelkomen / te feliciteren met een kleine Berg en Dalse attentie, zoals dat ook al in een aantal andere gemeenten gebeurd? Wij vragen uw college/de afdeling dit in overweging te nemen.

  3. Verder zou standaard een gemaakte afspraak, of toezegging natuurlijk nagekomen moeten worden. Ook als dit een toezegging betreft om terug te bellen binnen een bepaalde tijd is of een reactie binnen bepaalde tijd. De aandacht hiervoor dient niet te verslappen. Wij krijgen wel dit soort signalen. Wordt dit getoetst en door u gemonitord? Wij vernemen graag wat uw bevindingen zijn en hoe u dit waarborgt.

  4. Als laatste vragen wij uw aandacht voor de soms lange “in de wacht”-tijden bij de telefonische bereikbaarheid van de gemeente.

 We zijn benieuwd wat hiermee wordt gedaan!