Glasvezel, met name in het buitengebied, nu met antwoorden

Door Lesley Albers op 18 oktober 2018

Ons raadslid Lesley heeft de volgende kwestie aan de orde gesteld bij het college.

Collegevragen over Glasvezel, met name in het buitengebied

Onze gemeente wil voor iedereen een snelle internetvoorziening. Helaas is nog lang niet ie-dereen binnen onze gemeente hiervan voorzien, met name in de ‘buitengebieden’ is het een probleem. Allerlei folders van verschillende aanbieders van glasvezel vallen de laatste weken dan ook door de brievenbus van deze inwoners.
Dit nadat een burgerinitiatief van bewoners uit de Ooijpolder na een bemoedigende start een vroege dood is gestorven toen in de uitvoering van alles is misgegaan.

De marktwerking maakt het helaas onmogelijk dat de gemeente glasvezel aanlegt als ware het een Nutsvoorziening. Het gevolg van een en ander is dat er nu verschillende aanbiedin-gen rondgaan en een aansluiting nu misschien wel 1800 euro kost! Dat is veel geld. Bij de ene aanbieder te voldoen in een abonnementsvorm van 15 euro per maand levenslang bovenop een provider abonnement. Bij de ander te voldoen in maximaal 2 termijnen binnen 3 maanden, maar dan wel met een volledig vrije keuze van provider. Dit laatste aanbod betekent voor veel potentiële klanten een (extra!) probleem. Waarom is een gelijk speelveld niet mogelijk?

Onze vraag is nu:
Is het niet mogelijk dat de gemeente een regeling treft waarbij in alle gevallen sprake kan zijn van gespreide betaling? Graag hierop uw antwoord.


Antwoord namens het college:
Nee, de gemeente kan niet bepalen dat concurrerende marktpartijen hun betalingsmogelijkheden op elkaar afstemmen.

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers