Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd

Door Leidy van der Aalst op 26 april 2018

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd, Rudi van Ewijk te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer R. van Ewijk uit Ooij is al jaren politiek actief. Hij was raadslid in Beuningen van 1985 tot 1997 en raadslid in Ubbergen van 2006 tot 2015. Vanaf 2015 is hij vrijwilliger bij en penningmeester-voorzitter van de PvdA, afdeling Berg en Dal. Daarnaast is de heer van Ewijk sinds 1985 voorzitter van Hengelsportvereniging ‘De Duivelskolk’ in Weurt. De heer Van Ewijk werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Onderstaande speech is uitgesproken tijdens de ALV van de PvdA-Berg en Dal op maandag 16 april bij het afscheid van Rudi als bestuurslid van de afdeling.

Beste Rudi,

Jij gaat de geschiedenis in als één van de grondleggers van de gemeente Berg en Dal. Zoals het goede sociaaldemocraten betaamt kwamen jullie in 2013 op voor de zwakkere partij in de nieuw in te delen gemeente. Eigenlijk had de nieuwe gemeente nog groter moeten worden namelijk de hele oostflank van Nijmegen inclusief Heumen, maar die gemeente had toen nog een vrijage met wisselende partners en te zijner tijd zal het lot wel beslissen waar ze bij gaan horen. Dankzij jullie inspanningen werd Millingen gered. Dat we als PvdA de afdeling Millingen onderweg zijn kwijtgeraakt ligt niet aan jullie keuze. Voor Millingen is de herindeling de beste oplossing geweest. Ze zijn er zeker in de nieuwe gemeente niet op achteruit gegaan.

Behalve de herindeling heb jij natuurlijk veel meer verdiensten gehad. In de voormalige gemeente Ubbergen heb je op dualistische wijze steun gegeven aan de uitvoering van het collegeakkoord in meerdere raadsperiodes. Soms was dat even zoeken maar op cruciale momenten werd het college, lees de eigen wethouder, altijd gesteund en hebben we veel bereikt. Ook de samenwerking met GroenLinks verliep grotendeels soepel behalve bij het Kastanjedal, maar ook daar zijn we uiteindelijk goed uitgekomen.
Samengevat was jouw houding er een van kritische solidariteit en zo hoort het ook.

Rudi is een alleskunner. Hij was raadslid en fractievoorzitter, eerst in Beuningen en daarna in Ubbergen. En vervolgens was hij in Berg en Dal campagneleider, penningmeester, voorzitter van de nieuwe afdeling. Alle rollen heeft hij met verve vervuld. Zet hem aan een klus en hij voert hem op zijn eigen rustige manier uit. Altijd met resultaat.

Namens de PvdA afdeling Berg en Dal wil ik jou heel hartelijk dank voor je grote inzet voor de PvdA in Berg en Dal. Nieuwe mensen nemen het stokje over maar jij hebt een stevige basis gelegd voor de nieuwe toekomst. Die ziet er nu nog niet zo rooskleurig uit voor de PvdA, maar de aanhouder wint en met Lesley aan het roer en steun van ons allen gaat het vast weer de goede kant op.

Nogmaals dank en groet, Leidy

Leidy van der Aalst

Leidy van der Aalst

Mijn naam is Leidy van der Aalst (1946) en ik woon in Ubbergen. Als raadslid en wethouder heb ik me jaren ingezet voor goede dorpshuizen en scholen. Ook heb ik de financiën van de voormalige gemeente Ubbergen weer op orde gebracht. Vanaf de herindeling houd ik me bezig met andere maatschappelijke activiteiten, maar volg alles

Meer over Leidy van der Aalst