Langdurige armoede in Berg en Dal neemt toe

Door Henny van der Pol op 17 januari 2018

bron Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen is verder toegenomen. In 2016 hadden 224 duizend huishoudens in Nederland langdurig een laag inkomen, 15 duizend meer dan in 2015. Het risico op armoede was het hoogst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Dit meldt het Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.

Ook in onze gemeente Berg en Dal is volgens vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leefde in 2016 verder toegenomen.
In onze gemeente leefde 2.4% van de huishoudens in 2016 langdurig (vier jaar of langer) in armoede. In 2015 was dat 2.2% procent en in 2014 lag dit op 2.0%.
Het percentage huishoudens met een laag inkomen is in 2016 gestegen naar 6.9%.

In ons verkiezingsprogramma staat de volgende paragraaf over Armoedebestrijding:

We verzachten lokaal de pijn via ons armoede- en minimabeleid. Onze belangrijkste inzet daarbij is om de inwoners dat te geven wat ze nodig hebben om verder te komen: maatwerk. We willen niet dat mensen vastlopen in de wirwar van regelingen die de laatste jaren zijn opgetuigd.

Dit willen we samen doen met de ambtenaren en organisaties die in het sociale domein actief zijn. Te beginnen bij de vier sociale teams, waarbij de uitvoerend ambtenaren alle gereedschappen kunnen toepassen die nodig zijn om dit te verwezenlijken.
De PvdA maakt daarbij geen onderscheid tussen jong en oud, nieuwkomer of geboren en getogen in Berg en Dal.

Daarom:

  • Gaan we al het mogelijke doen om de schotten tussen al onze regelingen weg te halen.
  • Willen we onze ambtenaren permanent coachen en scholen om zich te verbeteren.
  • Gaan we het gemeentelijk apparaat permanent monitoren op effectiviteit (Rapport Benchmark).
  • Gaan we de communicatie met onze burgers over al onze regelingen vereenvoudigen en verbeteren.
  • Gaan we altijd uit van een integrale aanpak bij probleemgevallen.
  • Voegen we het Kindpakket toe aan de Doe Mee regeling, en verruimen daarmee de voorzieningen voor onze kwetsbare gezinnen en kinderen.
  • Nemen we de regie bij de inburgering en integratie van onze statushouders: bij het leren van het Nederlands, bij het meedoen aan onze ingewikkelde samenleving, bij het zoeken van (tijdelijk, vrijwilligers) werk.
  • Investeren we in flexibel en betaalbaar openbaar vervoer.
  • Monitoren we de stapeling van eigen bijdragen en treden we op als die te hoog oplopen samen met de verschillende belangenorganisaties.

Lokaal & Sociaal – Ja, Zeker !

Henny van der Pol

Henny van der Pol

Een bijdrage leveren aan een sociale samenleving met gelijke kansen. Mijn naam is Henny van der Pol (1958) en ik kom uit een sociaaldemocratisch gezin in Velp, gemeente Rheden. Mijn vrouw José en ik wonen sinds oktober 2014 in het centrum van Groesbeek. Wij genieten enorm van de prettige en prachtige leefomgeving in de gemeente

Meer over Henny van der Pol