Martijn Schmiermann, een bijzonder mens

17 mei 2018

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd, Martijn Schmiermann te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Woensdag 28 maart was het afscheid van de “oude” gemeenteraad in Berg en Dal. Martijn had toen een koninklijke onderscheiding moeten krijgen, omdat hij 3 aaneengesloten periodes raadslid was geweest. Echter, hij stond op een verkiesbare plaats en daarom was toen (nog) geen lintje voor hem aangevraagd. Op donderdag 17 mei is dit goedgemaakt.

Onderstaande speech is uitgesproken tijdens de ALV van de PvdA-Berg en Dal op maandag 16 april bij het afscheid van Martijn als gemeenteraadslid.

Beste Martijn,

Tijdens deze algemene ledenvergadering hier in het Kultuurhus in Beek, en ik mag wel zeggen een heel bijzondere ledenvergadering nemen wij afscheid van jou als raadslid. Je hebt twee periodes deel uitgemaakt van de Gemeenteraad van Groesbeek en de derde periode van de Gemeenteraad van Berg en Dal. [2005-2018 ]

Toen de voorzitter mij benaderde om jou op deze avond toe te spreken heb ik geen moment getwijfeld. En het leek mij een leuk idee om medeoprichter van de afdeling Groesbeek oud-voorzitter en raadslid Jan Meesters hierbij te betrekken.

We hebben aan deze toespraak een Titel geplakt: Martijn Schmiermann, een bijzonder mens.

In 2005 werd je door Will Giesbers van de bank geplukt en je viel toen in de armen van de PvdA. Giesbers zijn timing pakte goed uit want ook Groen Links lag op de loer en wilde Martijn maar al te graag lid maken van hun partij.

We willen toch enkele activiteiten benoemen tijdens jouw raadsperiode: sinterklaas spelen, ook op de radio, kindervakantiewerk, je band, de carnaval, het schlagerfestival en natuurlijk de PvdA.

Tijdens je raadslidmaatschap was je lid van diverse werkgroepen. Een belangrijke werkgroep was de keuzecommissie voor de nieuwe burgemeester.
Als er ergens problemen waren ging je samen met Will Giesbers erop af. Met name bezocht je families thuis, nam desnoods een ambtenaar mee: veelal was succes verzekerd.
Je was op vergaderingen in Nijmegen, Kranenburg en Kleve. Je ijverde voor een lightrail, hiervoor is een goede band met de regio en de SPD zeer belangrijk.

Je bent recht voor zijn raap, ontwapenend, je hebt een warme interesse voor de medemens.
Je bent loyaal, samenwerkend, een positief lid van de partij. Je bent verbindend en niet polariserend. Je staat klaar voor jong en oud. Je hebt een geweldig gevoel voor muziek, theater en entertainment.

Martijn, wat ons opgevallen is, dat je soms iets te snel en te gehaast bent. Je wil nog wel eens wat vergeten en soms denk je wat te gemakkelijk over zaken.
Martijn, je moest erg wennen aan onze vergadercultuur. Je vond, dat men soms zo kon zeuren. Aan ontevreden leden heb je een hekel. Je durft altijd je mond open te doen.

Toen je tot lijsttrekker was gekozen, wilde je een verkiezingsbord bij jouw ouders in de tuin plaatsen. Je vader, een CDA-er in hart en nieren, zag dat helemaal niet zitten. Door bemiddeling van je moeder kwam het bord er alsnog te staan met een grote foto van jou.
Het raadswerk is jou op het lijf geschreven, je was een goede fractievoorzitter, een prima volksvertegenwoordiger, je wist ons als leden en de wethouder altijd weer te motiveren.
Je werkte serieus en bereidde alles goed voor. Je presentatie was origineel en werd met veel humor gebracht.

In de nieuwe raad zal dit node gemist worden. Na afloop van de raad en de fractie gingen we vaak nog een biertje drinken bij de Comm.

Na een uitstekende campagne met als resultaat toch maar één raadszetel moeten we daarom nu van jou afscheid nemen. Hopelijk kan de partij jou bij de volgende verkiezingen weer begroeten als raadslid.

Nu blijf je je nog inzetten als lid van de carrousel.

Martijn, blijf goed voor jezelf en je gezin zorgen, zing geregeld jouw lied, neem af en toe wat rust en dans samen met Natascha nog eens de keereweer.
Namens de afdeling bedanken wij jou, en ook Natas, Jos en Lotte voor de achterliggende jaren.

Groesbeek april 2018,
Will Wijnhoven en Jan meesters