Nieuwe Afdelingsvoorzitter

Door Henny van der Pol op 30 november 2017

Op de ALV van 27 november j.l. heeft Rudi van Ewijk de voorzittershamer van PvdA afdeling Berg en Dal aan mij overgedragen.

Rudi had al op de vorige ledenvergadering aangegeven dat het na 40 jaar actieve inzet voor de partij tijd wordt om lekker te gaan vissen. Rudi, bedankt voor al je inzet – je blijft tot de volgende ALV nog even bestuurslid in de functie van penningmeester – we spreken elkaar vast en zeker.

Om meer over mij als persoon te lezen, verwijs ik graag naar mijn persoonlijke website: http://hennyvanderpol.nl

Tijdens de ALV werd ook gevraagd naar de wijze waarop ik mijn voorzitterschap ga invullen.
Daar wil ik het volgende over zeggen:

Na de voor de PvdA desastreus verlopen Tweede Kamerverkiezingen, dacht ik: “nu moet ik toch eindelijk maar eens tot actie overgaan, mijn sociaal democratisch hart laten spreken en ga ik mij inzetten voor de PvdA in mijn eigen gemeente.” Toen ik op de website ging kijken, kwam ik er al snel achter dat een betrekkelijk geringe groep mensen actief is in politieke en bestuursfuncties, waarbij men meerdere borden tegelijk in de lucht probeert te houden. Dat lijkt mij niet wenselijk.

In de ideale wereld zijn de (steun)fractieleden volledig geconcentreerd op hun politieke taken. De organisatie van bijeenkomsten, evenementen, marketing en communicatie wordt door het bestuur verzorgd, als een soort backoffice. Natuurlijk moeten de bestuursleden daarbij een beroep kunnen doen op een pool vrijwilligers. Dat zijn nu nog te vaak de (steun)fractieleden, die daardoor veel te zwaar belast worden. Dat moet echt veranderen.

Als een van mijn eerste acties wil ik dan ook contact zoeken met de PvdA-leden in de gemeente om te kijken of we de groep actieve vrijwilligers wat kunnen uitbreiden. Vervolgens gaan we hopelijk met een grotere groep en in samenspraak met (steun)fractie, ondersteunende activiteiten organiseren.

met vriendelijke groet,
Henny van der Pol

Henny van der Pol

Henny van der Pol

Een bijdrage leveren aan een sociale samenleving met gelijke kansen. Mijn naam is Henny van der Pol (1958) en ik kom uit een sociaaldemocratisch gezin in Velp, gemeente Rheden. Mijn vrouw José en ik wonen sinds oktober 2014 in het centrum van Groesbeek. Wij genieten enorm van de prettige en prachtige leefomgeving in de gemeente

Meer over Henny van der Pol