Door Martijn Schmiermann op 14 september 2015

Onze motie fietspad spoorkuil

Hierbij willen wij u informeren over de onderstaande motie.

Deze motie is vandaag door onze fractie verstuurd aan college, raadsleden en los aan alle fractievoorzitters met de vraag om de motie te steunen.

Wij rekenen op ieders steun!

Voorstel: zsm opening fietspad spoorkuil / Onderwerp: fietspad spoorkuil /  X motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp                                                            

De raad van de gemeente Groesbeek in vergadering bijeen d.d.:17 september 2015

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

  • dat het fietspad in de spoorkuil tijdelijk is afgesloten;           
  • een goed bruikbaar fietspad in de spoorkuil in een zeer grote behoefte voorziet en een goede verhouding schept tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu;
  • het de inwoners van Groesbeek ten ene male onduidelijk is, waarom dit recreatieve pad plotseling weer gesloten is, 

roept het college op:

  • om alles in het werk te stellen zodat het fietspad zo snel mogelijk weer befietsbaar is;
  • de wens van de gemeenteraad (gekozen volksvertegenwoordiging) om zo snel mogelijk het fietspad geopend te hebben kenbaar te maken aan de RVO, in de pers, bij de buurtgemeenten en belangenorganisaties;
  • de gemeenteraad en de inwoners van Groesbeek te informeren over de voortgang.

 Ondertekening en naam:

Martijn Schmiermann

Thieu Hoeken

Martijn Schmiermann

Martijn Schmiermann

Mijn naam is Martijn Schmiermann (1974), ik woon aan de Kloosterstraat, in het centrum van Groesbeek. Ik ben getrouwd met Natascha en heb twee kinderen van op het ogenblik 10 en 8 jaar. Sinds 12 jaar zit ik in de gemeenteraad van Berg en Dal. Voorheen was ik daarnaast fractievoorzitter van de PvdA Groesbeek. Ik

Meer over Martijn Schmiermann