Op de koffie bij Leidy en Joep

Door Lesley Albers op 15 februari 2018

24 februari op de koffie bij Leidy en Joep

Iedereen is van harte uitgenodigd op de koffie bij Leidy en Joep. En wel op zaterdag 24 februari tussen 10.30 uur en 13.00 uur, in de Polderkamer in dorpshuis de Sprong te Ooij (Prins Bernhardstraat 3).

Lucht uw hart over de dorpsagenda van de Ooij. Ervaringsdeskundigen Leidy van der Aalst en Joep Arnts horen graag van u en praten u bij over de inhoud van de dorpsagenda.

Wat willen we met de polder?

Onderwerpen kunnen onder andere zijn: wonen, snel internet, exploitatie en onderhoud De Sprong, verfraaiing Reiner van Ooiplein, Reomie, Penders, verlichting Kerkdijk, mantelzorg, de verrommeling et cetera et cetera.

Leidy van der Aalst was jarenlang wethouder in de gemeente Ubbergen en Joep Arnts is al jarenlang actief op het gebied van wonen en leefbaarheid in de polder. Leidy en Joep staan tevens op de lijst voor de PvdA-Berg en Dal bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Want PvdA, altijd al polderbreed.

Lokaal & Sociaal – Ja, Zeker !

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers