Over (niet) reactivering railverbinding en over de aankoop van railtraject

Door Lesley Albers op 12 december 2018

Ons raadslid Lesley heeft de volgende kwestie aan de orde gesteld bij het college.

Vragen over brief college aan provincie over (niet) reactivering railverbinding en over de aankoop van dat railtraject

Onderstaande vragen stellen wij uw college naar aanleiding van de themabijeenkomst over de mobiliteitsvisie van donderdag 6 december j.l. en informatie die wij hebben ontvangen.

Wij waren ervan uitgegaan dat dit en dus ook het centrumplan Groesbeek wel uitgebreid aan de orde zou komen op deze thema-avond. Het was een avond met veel informatie over wat is of wordt gedaan in brede zin door de afdeling t.a.v. verkeer en mobiliteit, waarbij ook duidelijk is geworden dat de mobiliteit in en om het centrum van Groesbeek niet eerder dan in maart inhoudelijk aan de orde komt. We wilden met vragen over de railverbinding en grond van de oude spoorlijn het debat over de toekomst van het Groesbeekse centrum niet te zeer belasten. Maar nu de discussie over het centrum pas in maart gaat plaatsvinden sturen wij hierbij aan het college alvast enige vragen toe, die hiermee in relatie staan en met name zien op het gevolgde proces / werkwijze.

We vullen deze vragen aan met de brief van het college aan de provincie en de vragen die over dit onderwerp door de fracties van PvdA en VVD in de gemeente Nijmegen aan het college zijn gesteld.

  1. Waarom heeft het college deze brief op 24 augustus jl. aan de provincie geschreven?
  2. Is deze brief in het college besproken en door alle collegeleden ervan onderschreven?
  3. Waarom heeft het college deze brief niet gedeeld met de raad?
  4. Waarom heeft het college hierover niet met de raad vooraf gecommuniceerd, omdat de inhoud ervan verder gaat, namelijk over het centrumplan en ook verder gaat dan slechts ‘geen ambtelijke inzet’ ten aanzien van de spoorlijn?
  5. Loopt het college hiermee niet vooruit op de nog te formuleren onderzoeksdoelen van het nader mobiliteitsonderzoek naar het centrum Groesbeek? Denk aan: gebruik en functie van het centrum, verkeer door het centrum,… et cetera.
  6. Heeft het college over deze brief gecommuniceerd met de mede-ondertekenaars van het eerder door onze gemeente ondertekende principe-akkoord over de reactivering van de railverbinding Nijmegen-Kleve, zijnde de gemeente Nijmegen, Kleve en Kranenburg?
  7. Waarom ondersteunt het college een verzoek om een actueel, voor de gemeente kosteloos, onderzoek naar de reactivering van deze lijn niet, maar blijft worden vastgehouden aan achterhaalde onderzoeken en kostenplaatjes?
  8. Waarom heeft het college de raad niet meteen in de raadsvergadering op donderdagavond geïnformeerd over de aankoop van het spoortraject en moesten de raadsleden dat nieuws de volgende ochtend uit de pers vernemen?

Bijlagen:
Brief van het college van Berg en Dal aan de provincie Gelderland
Vragen door de fracties van PvdA en VVD aan het college in Nijmegen

Link artikel De Gelderlander: Vragen over spoorlijn Nijmegen-Kleef: Waarom houdt Berg en Dal vast aan achterhaalde onderzoeken?

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers