26 januari 2017

Overlijden mederaadslid Jan Poelen

Jan Poelen,

Vroeg in de ochtend van 25 januari is ons CDA mederaadslid Jan Poelen veel te jong overleden. We wisten dat hij ziek was, maar toch komt dit bericht als een enorme klap. En dat om wie hij was: een geweldige collega. 

Scherp, gewiekst, gedreven, eigenzinnig, precies, humorvol, correct en vooral collegiaal en sympathiek. Zeker voor de nieuwelingen uit Ubbergen en Millingen, na de herindeling. Veel te kort hebben we hem in de Berg en Dalse politiek mogen meemaken. Hij was een volksvertegenwoordiger in hart en nieren als raadslid en als wethouder. Altijd met een scherp oog voor onderlinge, evenwichtige verhoudingen in een kleine gemeenschap.

Met een volstrekt eigen interpretatie van het begrip spreektijd, met een scherp oog voor (OZB)belastingdruk en begrotingsdiscipline fileerde hij, talig fijnbesnaard, elk voorliggend stuk. Hij schroomde ook niet om via talloze amendementen en moties zijn CDA-gedachtegoed over de bühne te brengen. Dit tot wanhoop van de raadsvoorzitter en zijn politieke concurrenten. We zullen deze talenten nog vaak gaan missen. 

Maar zeker ook zijn vriendelijke aanwezigheid na de vergaderingen, altijd bereid tot een ontspannen evaluatie achteraf. Ook in het verenigingsleven, handbal en voetbal, waarbij hij betrokken was zal het overlijden van Jan worden gevoeld.

Een markante Groesbeker is heengegaan.

Wij wensen zijn familie, zijn vrienden en ons allemaal sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Thieu Hoeken, fractie

Martijn Schmiermann, fractie

Rudi van Ewijk, voorzitter 

Lesley Albers, carrousel 

Gerrie Eijkhout, carrousel

PvdA Berg en Dal