OZB verlaging voor sport- en cultuurverenigingen

19 juni 2019

Ons raadslid Lesley heeft de volgende kwestie op 19 juni j.l. aan de orde gesteld bij het college.

Schriftelijke politieke vragen over Mogelijkheden OZB verlaging voor sport- en cultuurverenigingen

Naar aanleiding van de behandeling van de kadernota / aankomende begrotingscyclus:

We zien, denk aan de discussie omtrent het oud papier, dat verenigingen het vaak lastig hebben om het hoofd boven water te houden. Contributies stijgen. De PvdA vindt het belangrijk dat in onze gemeente verenigingen en sportclubs goedkoop en daardoor toegankelijk zijn en blijven voor iedereen!

Door een wetswijziging per 1-1-2019 (artikel 220f van de Gemeentewet) hebben gemeenten de vrijheid gekregen om niet langer hoge Onroerende Zaak Belasting (OZB) in rekening te brengen bij sportaccommodaties, dorpshuizen, en andere instellingen van sociaal belang (een muziekvereniging,..).

Het gaat dan ook om organisaties met veel vrijwilligers die een belangrijke maatschappelijke en sociale functie hebben, zonder winstoogmerk. Momenteel hebben we nog maar twee tarieven in onze verordening staan, die voor woningen en die voor niet-woningen. Hierdoor worden deze instellingen belast als een niet-woning / bedrijf.

Om die reden de volgende vragen:

  1. Op welke verenigingen en andere instellingen van sociaal belang is het ozb tarief voor niet-woningen op dit moment van toepassing binnen onze gemeente?
  2. Wat zijn de (financiële) consequenties voor de gemeente om voor dit soort instellingen een lager OZB-tarief te hanteren?
    En wat zijn aan de andere kant de voordelen voor deze instellingen?
  3. De uitvoering van de nieuwe bepaling in de Gemeentewet roept wel wat vragen op bij gemeenten aldus de VNG (wat valt er wel en wat valt er niet onder), maar zij adviseren om, indien college/raad dit al wil toepassen, bij een raadsbesluit hierover zo duidelijk mogelijk toe te lichten wat de raad onder het lager woningtarief wil laten vallen en wat niet.
    Welke mogelijkheden ziet het college om dit lager tarief in onze gemeente toe te passen?

Graag zien wij een advies en de gevraagde info tegemoet. Alvast dank voor de beantwoording!