Railverbinding Nijmegen Kleef – en nu verder

Door Thieu Hoeken op 1 februari 2018

En nu verder…

Na ons zeer succesvolle congres van afgelopen zaterdag in het volle Voorzieningenhart in onze eigen Stekkenberg in Groesbeek heeft Peter Kerris (PvdA) op maandag jongstleden mede namens D66 en GroenLinks in de provinciale Staten van Gelderland meteen maar een aantal belangrijke vragen gesteld aan de verantwoordelijk Gedeputeerde Conny Bieze (VVD) over de voortgang van de reactivering Kleef Nijmegen en de actuele stand van zaken.

Uit de antwoorden van de gedeputeerde kunnen we opmaken dat de reactivering ook bij de provincie op het netvlies staat en dat er de komende tijd een aantal zaken zullen worden ondernomen. Ondanks het feit dat de reactivering in Duitsland en ook hier iets is van de langere termijn, (nog) niet voor de korte. Financieel en infrastructureel. De gesprekken over die lange termijn worden wel gevoerd en zijn constructief. Het huidige coalitieakkoord gaat nl. nog uit van een verbeterde snelbusverbinding. Gedeputeerd Bieze zal in Mei, in ieder geval voor de zomer, terugkomen bij de Staten met informatie over de gevolgen voor de Natura 2000 gebieden waar de trein doorloopt en de veiligheidszaken die voor Groesbeek gelden (door Prorail), omdat daar het centrum wordt doorkruist. Ook zal bij een positieve uitkomst van voorafgaande worden onderzocht of de oude onderzoeken nog valide zijn. Indien niet dan wordt een nieuw onderzoek overwogen, samen met de VRR.

De hartstochtelijke pleidooien op ons congres van professor Alkas van de Hochschule Rhein Wahl en prof Han van Krieken van de Radbouduniversiteit, directeur Wiel Lenders van het Bevrijdingsmuseum aan de ene kant en Wilco Veldhorst (FNV) en Maurice Niesten (VIEV) aan de andere kant hebben er nog niet toe geleid dat de provincie om is.

Er zijn nog veel zaken die moeten worden uitgezocht alvorens men met een nieuw onderzoek aan de slag gaat. Dat bekent voor ons en alle andere partijen die voor de reactivering zijn dat we het hoog op de politiek agenda dienen te krijgen in de komende maanden. Eerst moeten we er dus voor zorgen dat het bij de politieke partijen van Nijmegen, Berg en Dal, Kranenburg en Kleef op het programma moet komen.

Voor ons PvdA gaat het betekenen dat we in de komende campagne tot maart met onze kiezers in debat zullen gaan om lokaal het draagvlak te vergroten door het uitdrukkelijke voordeel voor economie, milieu, toerisme en leefbaarheid aan te geven. Ook zullen we alle bijdragen aan het congres uitwerken en bundelen. De bijdrage van de heer Seifert van de VRR (de Duitse ProRail) zullen worden uitgewerkt, want die hebben o.a. tot deze voorzichtige voortzetting geleid.

En verder…

Daarnaast richten we ons tijdens de campagne ook op andere onderwerpen. Denk daarbij aan; goed en snel internet in al onze dorpen, vast werk, een goede, niet-bureaucratische, zorg, voor een fijne buurt, een gezellig autoluw/vrij centrum in Groesbeek, voor goed flexibel openbaar vervoer en schone lucht in ons mooie binnenste buitenland in Berg en Dal.

Lokaal & Sociaal – Ja, Zeker !

Thieu  Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken