Railverbinding Nijmegen Kleef

Door Thieu Hoeken op 6 januari 2018

Foto’s copyright Peter Hendriks

De (light)railverbinding Nijmegen Kleef, het Centrum van Groesbeek en de toekomst van Berg en Dal.

Op 27 januari organiseert de PvdA-Berg en Dal samen met onze vrienden uit Nijmegen, Kleef en Kranenburg een congres over de reactivering van de (light)railverbinding tussen Nijmegen en Kleef. We willen met die railverbinding uiteindelijk de economie van Groesbeek, en dus van de hele gemeente Berg en Dal, versterken.
We leven in uitdagende tijden waarin veel zaken op z’n kop worden gezet omdat de digitalisering en globalisering zich nu pas echt in onze economie laten voelen. Dit met gevolgen voor de arbeidsmarkt waar de computer en de robot ons steeds meer aan het vervangen zijn en die zich steeds meer verplaatst naar de steden, met alle gevolgen voor het platteland. Met gevolgen voor het gedrag van de klant die vanuit thuis zijn zaken doet, met grote consequenties voor de winkelcentra. Daarbovenop komen de globale, Europese, landelijke en lokale milieudoelstellingen waaraan we moeten/willen voldoen, maar waarvan we de consequenties nog maar nauwelijks beseffen.
In deze maalstroom van ontwikkelingen beweegt zich natuurlijk ook de gemeente Berg en Dal. Meer specifiek het centrum van Groesbeek. Hier is een ontwikkeling van het centrumplan in gang gezet die we nu moeten afmaken. Het staat er grotendeels, maar leeft nog onvoldoende. Onze visie daarop willen we hier toelichten als start voor de discussie op de conferentie van 27 januari in het Voorzieningenhart Op de Heuvel in Groesbeek.

Visie

Berg en Dal heeft een ambitieuze visie op de toekomst waarin de versterking van onze economie, met name ons toerisme, onze grote zorgsector, een sterk MKB, de lokale wijnbouw, onze ‘natuur’ (het ‘Binnenste Buitenland’) en ons Museumlandschap centraal staan. Dit samen met een grote agrarische sector die ondertussen met al het voorafgaande sterk verweven is. Speerpunt hierbij is het ambitieuze centrumplan van Groesbeek.
In onze Regio zien we eenzelfde daadkracht. De grote investeringen in de lokale infrastructuur in Kleef met zijn groeiende arbeidsmarkt door de groei van de onderwijssector, MKB en industrie. Kranenburg met een goede neus voor haar concurrerende, regionale positie.
Aan onze noordgrens profileert Nijmegen zich als groene, gezondheids-en onderwijsgrootheid aan de Waal, met ambities ook op het terrein van de logistiek. In de rest van het Rijk van Nijmegen worden afzonderlijk en gezamenlijk plannen ontwikkeld om de dorpen en de regio economisch te versterken.
Kortom een uitdagende ‘maalstroom’ die om echt succesvol te kunnen zijn nog moet worden versterkt. Het Groesbeeks vernieuwde centrum moet zich in deze markt wel waarmaken. Het is zoals gezegd nog niet af. Het moet z’n echte gezicht nog krijgen en gerichte keuzes blijven maken in deze snel veranderende markt.
Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. De sterkere regio’s (bijvoorbeeld de Randstad en Brabant) laten zien dat gezamenlijk, gericht optrekken in de ontwikkeling van de infrastructuur bijdraagt aan een veel bredere groei.

Samenwerking

De PvdA-Berg en Dal gaat ervan uit dat voor echt succes, versterking van de samenwerking noodzakelijk is om maximaal profijt te hebben van al deze regionale ontwikkelingen. Geen grenzen maar verbindingen. Daarom werken we al jaren samen met PvdA-Nijmegen en SPD-Kranenburg en Kleef aan letterlijke en figuurlijke verbindingen. Het fietspad van Nijmegen naar Kleef is daarvan het meest zichtbare en aansprekende resultaat. Zonder de grensoverschrijdende samenwerking was dit er nooit gekomen!
Lightrailverbinding, accu-tramtrein…
Al jaren proberen we de grensoverschrijdende infrastructuur duurzaam verder te verbeteren door ook de lightrailverbinding tussen Nijmegen en Kleef op de agenda te krijgen. Een duurzaam en beter openbaar vervoer voor studenten, stagiaires, grenswerkers, forenzen, toeristen, shoppers en dagjesmensen. Maar ook voor de ontsluiting van het achterland en eventueel op den duur het vliegveld Weeze, en de steden Düsseldorf en Duisburg.

Verblijfscentrum

Voor de PvdA-Berg en Dal is het toekomstige leefklimaat en het economische groeimodel duidelijk. Voor een succesvolle, duurzame economische ontwikkeling moeten we verder blijven inzetten op een bruisend, toeristisch, gastvrij en ook bereikbaar verblijfscentrum in Groesbeek. Hier zouden toeristen en vanzelfsprekend ook onze inwoners onbekommerd winkelend, recreërend, flanerend moeten kunnen verblijven. Een centrum van waaruit iedereen kan aankomen voor en vertrekken naar de musea, restaurants, campings, hotels, wandel- en fietspaden. Kortom een centrum met een bij de omgeving passend onthaastend klimaat, in een landelijke en on-Nederlandse setting van ‘Berg en Dal’, van Bourgondisch genieten. Gelegen in een uitdagend museumlandschap van bezinning (Orientalis), herinnering (Bevrijdingsmuseum) en globalisering (Afrikamuseum). Een centrum dat profiteert van de regionale ontwikkelingen rondom.
En dan hebben we het nog niet eens over het ontluikende bewegings- en zorgtoerisme. Een groeimarkt die nog nauwelijks echt is aangeboord.
Maar dat vraagt wel om een daarbij passende infrastructuur.

Stationnetje

In zo’n toekomstig centrum past voor ons een stationnetje van een duurzaam elektrisch/waterstof tram-treintje dat bijvoorbeeld 2x per uur vriendelijk tussen Nijmegen en Kleef pendelt. Dat daarbij Groesbeek, De Poort, ons bedrijventerrein, Kranenburg Donsbrucken en Nutterden aandoet. Als onderdeel van een groter, flexibel openbaar vervoer netwerk dat mensen haalt en brengt van en naar de lokale highlights.

Nieuw Onderzoek

Een nieuw onderzoek naar de haalbaarheid van de reactivering van deze in 1991 gestopte railverbinding, op basis van de meest recente gegevens, inzichten en de laatste technologische ontwikkelingen zou daarvoor de eerste stap moeten zijn. Het oude, waar de provincie nog steeds van uit blijft gaan, houdt geen rekening met die inzichten en technologische ontwikkelingen. Met de gezamenlijke inzet van ons en alle andere voorstanders zou zo’n nieuw onderzoek er moeten kunnen komen. De resultaten ervan zou het nemen van vervolgstappen of het afzien ervan voor eens en altijd moeten afdwingen.

Kansen

Graag gaan we op 27 januari met alle betrokkenen, belanghebbenden en deskundigen in gesprek over de vervolgstappen. Vooral nu gebleken is dat er steeds meer stemmen opgaan om de reactivering van het oude lijntje weer een kans te geven. Op het Gelders debat van 15 november j.l. in het Bevrijdingsmuseum bleek daar ook al wel heel veel sympathie voor.
Over de verkeersafwikkeling bij een autovrij/luw centrum overleggen we in Berg en Dal met alle betrokkenen rustig verder en nemen we ondertussen geen onomkeerbare besluiten, om de beste, gedeelde oplossing met veel draagvlak in de nabije toekomst te realiseren.

Reacties: bergendal@pvda.nl

Informatie over het congres: Uitnodiging: Grensoverschrijdende conferentie

Nadere inlichtingen over of aanmelden voor congres: willemvanhethekke@gmail.com

PvdA-Berg en Dal. Ja, zeker!

Thieu  Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken