Smokkelpad tussen Cranenburgsestraat en Kreuzfurth krijgt verharding

Door Martijn Schmiermann op 8 januari 2019

Op donderdag 2 november 2017 waren de algemene beschouwingen van de begroting voor 2018. Eén van de vele moties die behandeld werden was onze motie 33.

Motie 33 PvdA – Fietspad Cranenburgsestraat Kreuzfurth
Spreekt uit dat het college deze ontbrekende verbinding tussen de Cranenburgsestraat en Kreuzfurth voor fietsers realiseert.
stemming motie: overgenomen door college/aangenomen (14 voor – 8 tegen)

Smokkelpad krijgt verharding
foto Peter Leenders

Onlangs is de motie uitgevoerd en de verharding van het fietspad gerealiseerd. Dit had nogal wat voeten in de aarde omdat er met de aanwonenden langdurig overleg is gevoerd over de uitvoering en met name over de keuze van het verhardingsmateriaal. Een gesloten asfaltverharding past daar niet in de natuurlijke omgeving en daarom is er voor een grauwacke halfverharding gekozen.

Een prima oplossing. Wij wensen iedereen veel fietsplezier!

Martijn Schmiermann

Martijn Schmiermann

Mijn naam is Martijn Schmiermann (1974), ik woon aan de Kloosterstraat, in het centrum van Groesbeek. Ik ben getrouwd met Natascha en heb twee kinderen van op het ogenblik 10 en 8 jaar. Sinds 12 jaar zit ik in de gemeenteraad van Berg en Dal. Voorheen was ik daarnaast fractievoorzitter van de PvdA Groesbeek. Ik

Meer over Martijn Schmiermann