Subsidie omroep Berg en Dal, nu met antwoorden

Door Lesley Albers op 13 december 2018

Ons raadslid Lesley heeft de volgende kwestie aan de orde gesteld bij het college.

Technische vraag subsidie omroep Berg en Dal

In het – voor ons sympathieke – raadsvoorstel over de subsidie voor Omroep Berg en Dal wordt gesproken over de periode voor subsidie tot 2023. Ook wordt gesproken over regionale samenwerking in/met de Streekomroep. De navolgende vraag doet zich dan ook bij ons voor waarop we graag vóór de behandeling in de raad antwoord zouden willen hebben.

De Rijksoverheid wil met een wetswijziging in 2020 schaalvergroting van het lokale omroepbestel afdwingen en heeft daarvoor geld over.

  1. Wat zijn de gevolgen voor de bijdrage aan de omroep van onze gemeente als wij met die schaalvergroting niet meegaan? Lopen wij /de omroep dan niet de bijdrage van de Rijksoverheid mis en draait de gemeente dan alleen op voor de financiering van omroep Berg en Dal?
  2. Moeten wij niet nu al rekening houden met deze wetswijziging per 2020 en acht u het dan verstandig op voorhand al te besluiten tot 2023?
  3. Wat zijn de gevolgen voor de in de wetswijziging geformuleerde inhoudelijke- en kwaliteitseisen aan de lokale omroep?

Antwoord op vraag 1)
Er is op dit moment geen sprake van een wetswijziging die schaalvergroting moet afdwingen. Een wettelijke verplichting tot fuseren met de streekomroep is er dan ook niet. Landelijk wordt bekeken of er voorbeeldstellende pilots voor streekomroepen komen.

Antwoord op vraag 2)
Het gaat nu om voortbestaan van onze lokale omroep. Als toch een wettelijke verplichting wordt opgelegd dan zal de lokale omroep daarin mee moeten gaan. Het voorliggende besluit is daarvoor geen belemmering. Met het huidige voorstel heeft onze lokale omroep een goede uitgangspositie om de gesprekken met een streekomroep aan te gaan.

Antwoord op vraag 3)
Aan de streekomroep worden dezelfde eisen gesteld als aan de lokale omroep. Zo moet de lokale omroep voorzien in voldoende toereikend media aanbod. Onze omroep voldoet daaraan. En dat heeft een prijskaartje.

Uit informatie die wij ontvingen van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten blijkt dat het niet mogelijk is te voorspellen of er een wetswijziging komt waarin streekomroepen verplicht worden.. Er is wel een trend zichtbaar dat door meerdere organisaties wordt gepleit voor streekomroepen. Er wordt gelobbyd om voor de pilots meer geld te krijgen. Kwaliteitsverbetering en kostenbesparing kunnen ook voor ons redenen zijn de samenwerking te verkennen. Dit mag niet te zeer ten koste gaan van de lokale identiteit van de omroep.

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers