28 oktober 2014

Als iedereen meedoet, worden we daar allemaal beter van

De toespraak van onze lijsttrekker Thieu Hoeken op de manifestatie “Meer dan 40 jaar PvdA!” is een instant klassieker. In vijf verschillende slogans, zoals ze te vinden zijn op de verkiezingsposters, legde hij uit waar PvdA MUG voor staat: als iedereen meedoet, worden we daar allemaal beter van.

Beste vrienden! We hebben vanavond veel gehoord over de kracht van onze sociaal-democratische traditie en dus over ons gedachtegoed. Onze ideologische veren zijn blijkbaar allang weer terug! Gefeliciteerd.

Die traditie heeft ons veel gegeven de afgelopen tijd. Door die traditie hebben we de kracht gevonden onze problemen op te lossen. En zijn we veel sterker uit de strijd gekomen!! De voorzitter heeft daar al het een en ander over gezegd. Bij de fusie van de drie afdelingen zien we ook een afwisseling van de wacht. Veel mensen die aan de wieg hebben gestaan van onze partij vonden het een mooi moment om, zeg maar, in de luwte, maar solidair, verder te gaan: Jan, Sjaak, Pim, Peter en Leidy bedankt voor jullie inzet, jullie bijdrage aan onze traditie en ook dank voor jullie steun aan mij. Anderen hebben ons versterkt en nemen met verve het stokje over. Als iedereen meedoet, worden we er allemaal beter van.

Vanuit diezelfde traditie hebben we ook een actueel en eigentijds sociaal-democratisch programma geschreven dat er mag zijn. Een programma waarop we trots mogen zijn en waar we de komende jaren de handen vol aan zullen hebben.  Eigentijds is het, maar volledig in lijn met de vanavond gevierde traditie. Dat programma willen we graag uitvoeren. Dus gaan we ervoor om ook in het nieuwe college uitvoering te geven aan ons ideaal: om daar waar het het hardste nodig is, er te zijn voor iedereen. Dat doen we door bij elke beslissing de vraag te stellen wat de gevolgen zijn voor onze meest kwetsbare medeburgers, waar maatregelen het hardst neerkomen. Of ze werk opleveren. Of de zorg er beter van wordt. Juist nú willen we  onze verantwoordelijkheid nemen.  Nu de gemeente zelf verantwoordelijk wordt voor de lokale inrichting van onze sociaal-democratische verzorgingsstaat.

Eén gemeente: 12 leefbare dorpen Wij gaan ervan uit dat de herindeling kansen biedt. Kansen om veel zaken dichterbij de mensen te organiseren. Met minder bureaucratie. In samenspraak met alle belanghebbenden, op basis van alle relevante informatie over de lokale gemeenschap. Met respect voor ieders inbreng. Met respect voor ieders identiteit, wat die ook zijn mag! Samen stellen we prioriteiten. Samen maken we keuzes. Over zorg, veiligheid: over Leefbaarheid. En over de budgetten die daar bij horen! Dat déden we al in Groesbeek, Breedeweg, Leuth, Millingen, Ubbergen, Beek enzovoorts. Duidelijk zichtbaar zijn daar de nieuwe scholen, kulturhuser, sportcomplexen die mede door ons rijke verenigingsleven worden gevoed. We gaan geen verhaal verkopen aan onze inwoners, maar samen een verhaal maken. En wij hebben dat verhaal niet alleen voor Groesbeek, of Millingen, of Leuth, maar wij hebben hetzelfde verhaal voor de hele gemeente. Iedereen doet mee.

Zorg: menselijk & dichtbij Tien procent groei van de zorg per jaar in een krimpende economie is een heilloze weg. Die groei heeft geleid tot onwenselijke situaties. Soms zelfs uitwassen. Als het aan ons ligt is de tijd van mammoetzorgketens snel voorbij, is er geen prikklok- en stopwatchzorg meer en zijn er geen pyjamadagen. Daarentegen is er wel zorg op maat, gericht op de zorg voor of de zorgen van de cliënt, de mens die hulp nodig heeft. Het is gedaan met de onpersoonlijke indicatie als norm. We gaan kijken naar wat echt nodig is. Zorg met een gezicht. Zorg zonder verspilling. Zorg zonder versnippering en langs elkaar werkende instituties. Zorg zonder een overvloed aan managementlagen en te hoge salarissen. Gezond verstand en de menselijke maat moeten de norm zijn, niet de productie, niet de winstmaximalisatie. Iedereen doet mee.

Ons landschap: bron van leven Ons unieke landschap tussen rivier en stuwwal, tussen berg en dal maakt ons misschien wel de mooiste gemeente van Nederland. Aantrekkelijk voor de bewoners en haar honderdduizenden bezoekers. Het is eenhelend landschap genoemd, gezond voor lichaam en geest en gezond voor de economie. Met respect voor dat landschap en voor de leefbaarheid van de dorpen willen we recreatie en toerisme verder ontwikkelen. Niet als een soort Valkenburg, maar met actieve recreatie. Dat kan alleen maar met creativiteit en vernieuwing. En die gaan we  organiseren: zorg, landschap, wetenschap, onderwijs ,natuur, milieu en economie willen we permanent samenbrengen met onze ondernemers om nieuwe lucratieve arrangementen voor jong en oud, valide en minder valide te realiseren. Elk jaar verantwoord groeien door de stimulans van de vierdaagse, zevenheuvelenloop, Groesbeeks gruwelijkste, De hel van Groesbeek en als het aan mij persoonlijk ligt de jaarlijks terugkerende klimtijdrit in de Eneco-tour. Zorghotels en revalidatieboerderijen misschien wel, arrangementen opgezet in samenwerking met of begeleid door universiteit, hogeschool of ROC. Als iedereen meedoet, worden we daar allemaal beter van.

Bestaand werk, Nieuw Werk: werk voor iedereen Zeg maar: “Werk ,werk ,werk!” Ongeveer tien procent van onze beroepsbevolking is werkzoekend. Dat is veel te veel. Daarom moeten we de regionale economie samen met onze collega’s in de regio versterken. Daarom moeten we ons niet zelfgenoegzaam en naar binnen gericht begraven achter de stuwwal of in de polder. Daarom moeten we erop uit. De blik zelfverzekerd naar buiten richten. Meer samenwerken met Duitsland in de Euregio, met bijvoorbeeld een snelfietspad en een tramlijn van Nijmegen naar Kleef. Daarom moeten we slim aanbesteden. Ook hier moeten we samen met de al aanwezige kennisinstituten, het onderwijs en onze ondernemers innovatie organiseren en in de regio onze kansen pakken en Europese fondsen aanboren. Samen met het nieuwe werkbedrijf organiseren we een loket voor onze ondernemers om de goede match te maken met werkzoekenden. Daarom ontzorgen we onze ondernemers bij het plaatsen van mensen met enige of veel afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nemen we de bureaucratische schotten tussen allerlei regelingen weg. En dat doen we met een kundig en naar buitengerichte ambtenaren op zoek naar oplossingen. Ook hier is onze traditie ijzersterk en kunnen we bogen op onze ervaring en ons netwerk! Iedereen doet mee.

Iedereen doet mee Niemand laten we bij onze aanpak achter. Niemand laten we in de steek. Niemand valt bij ons tussen wal en schip. Altijd is er een nieuwe kans, altijd is er weer een kans op verbetering. En niemand mag de dupe worden van invoeringsperikelen. Daar zullen we op toezien, de hele periode lang. We worden er tenslotte allemaal beter van, als iedereen meedoet.

Vrienden, aan de slag. Dat doe ik samen met Martijn, Ton, Lesley, Rudi, Jan, Cees, Pim, Sander, Jans en al die andere kandidaten van PvdA MUG. Iedereen doet mee. We zullen aan de slag gaan met elke andere partij die zonder incidentenpolitiek, zonder politieke spelletjes en scoringsdrang het belang van iedereen wil dienen en oplossingsgericht de leefbaarheid van onze prachtige gemeente nog verder wil verbeteren. Nogmaals vrienden, kameraden, aan de slag!