11 september 2014

Thieu’s blik op de toekomst

Onze lijsttrekker Thieu Hoeken heeft duidelijke ideeën waar onze gemeente de komende vier jaar naartoe moet. Het verkiezingsprogramma “Iedereen telt en doet mee” is daarbij de leidraad. “Ik wil dat de PvdA na 19 november weer in het college komt. Dan kunnen we verder gaan met wat we al meer dan veertig jaar doen.

Want altijd hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en dat zullen we nu ook gaan doen. Dan werken we degelijk en sociaal verder. Aan een rechtvaardig en goed WMO-beleid bijvoorbeeld, aan goede jeugdzorg, aan goed en passend onderwijs, aan goed en betaald werk voor iedereen, aan een duurzame ontwikkeling van ons landschap en aan veiligheid in onze vitale dorpen. In elk dorp moeten de voorzieningen op orde zijn. En niemand mag de dupe worden van de invoering van de maatregelen die op ons af komen. Alle veranderingen moeten ook leiden tot verbeteringen, tot minder versnippering, minder verspilling en een rechtvaardigere verdeling. Daar  wil ik samen met Martijn, Ton, Lesley, Rudi, Jan en alle  anderen voor gaan. Iedereen telt mee en als iedereen ook meedoet, worden we daar allemaal  beter van.

Bij dat werk zijn we altijd bereikbaar, zullen we jullie bij alles betrekken, worden alle initiatieven meegenomen en kunnen we ons altijd verantwoorden.” Heb je vragen aan Thieu? Of wil je jouw ideeën onder de aandacht brengen? Mail of bel hem gerust. Iedereen doet mee!