Trekken aan een dood paard?

Door Thieu Hoeken op 31 januari 2019

De reactivering van de railverbinding Kleef-Nijmegen blijft de gemoederen bezighouden. Een echte (politieke) discussie daarover wordt echter al jaren angstvallig vermeden, met name door het college in Nijmegen en de tegenstanders van de railverbinding in Groesbeek/Berg en Dal (CDA en GVP).

Conferentie railverbinding Kleef-Nijmegen

Op een door ons (PvdA Berg en Dal/Nijmegen, SPD Kranenburg/Kleef) georganiseerd congres schitterden zij door afwezigheid. En daar waar serieuze pogingen worden gedaan de discussie op Euregionaal niveau te voeren, komen dezelfde partijen gewoon niet opdagen.
Wel wordt er via de provincie, als die door politieke vragen onzerzijds en van D66 tot een discussie wordt uitgedaagd, via een ‘achterkamertjes’-brief een niet door de raden gesanctioneerd standpunt ingenomen: tegen! Een nieuw onderzoek waar veel partijen om vragen, wordt uit de weg gegaan.

Wij trekken niet aan een dood paard!
Wat willen wij wel?

Wij willen een discussie over de toekomst van het centrum van Groesbeek. Nu wordt er maar wat aangepast, wat gerommeld met stoplichten en gemaakte afspraken over een autoluw centrum.
12 maart (tijdens een thema-avond Mobiliteit / centrumplan Groesbeek) zal gepraat worden over een veilige en publieksvriendelijke afwikkeling van het drukke verkeer. Het is goed te lezen dat dit college tegen barières is in het centrum. Verbazingwekkend dus dat het de huidige situatie net als het vorige college lijkt te willen continueren.

3D-impressie van de lightrail

Nergens blijkt een visie op ons centrum, op de functie ervan voor ons toerisme. Wij willen graag een centrum waarbij het marktplein wordt verbonden met het dorpsplein. Dat centrum is autovrij, behoudens duurzaam, openbaar vervoer voor de kernen en onze musea. De verkeersafwikkeling voor het doorgaand verkeer verloopt via de al bestaande rondweg. Te praten valt over alternatieven en noodzakelijke aanpassingen.

In zo’n centrum past wat ons betreft een elektrische of op waterstof rijdende lightrail Nijmegen-Kleef, die twee keer per uur passeert. Het huidige drainsinestation voldoet prima als halte.

Niks tunnel!
Niks 140 meter lang station!
Niks barrière!
Niks dood paard.

Wel een centrum dat Groesbeek eer aandoet. Aanpakken dus. Te beginnen met een nieuw onderzoek naar moderne technologie en actuele passagierscijfers.

Thieu  Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken