30 mei 2017

Uitnodiging: bijeenkomst PvdA 2.0 op 7 juni a.s. te Groesbeek

7 juni 20.00 uur – Foyer Protestantse kerk te Groesbeek

De Pvda springlevend in uw gemeente Berg en Dal!

De PvdA is een op de toekomst gerichte beweging die vanuit al onze kernen werkt aan een sociale economie en een fatsoenlijke samenleving. Dat is de opdracht waar we nog steeds voor staan. Binnen en buiten de partij zijn er sinds de verkiezingsuitslag van 15 maart veel nieuwe initiatieven gestart en hebben zich veel nieuwe leden aangemeld! Ook in Berg en Dal. We moeten echter ook aan de slag met de lokale verkiezingen van maart 2018. We hebben jonge enthousiaste kandidaten die de kar willen trekken. We zijn ook bezig met het opstellen van plannen voor onze mooie gemeente, waar we ons de komende jaren op willen richten.

Maar voordat we de lokale campagne beginnen willen we heel graag in gesprek met de ongeveer 1400 mensen uit onze gemeente die al twee keer achter elkaar op ons hebben gestemd. Maar ook met diegenen die dat deze keer juist niet hebben gedaan, maar ons wel een goed hart toedragen. Samen stilstaan bij wat de komende jaren nodig is voor het mooie Berg en Dal.

Even willen we natuurlijk analyseren wat er is fout gegaan bij de afgelopen verkiezingen en wat de consequenties zijn, of zouden moeten zijn voor de lokale Berg en Dalse situatie. Iedereen kan daarover zijn/haar zegje doen.

Daarna gaan we echter volle kracht vooruit. Gaan we door met de voorbereidingen van ons lokale programma, het samenstellen van de lijst en van de campagne met alle adviezen, commentaren en kritiek van onze achterban in de rugzak!

Wat, wanneer en met wie willen we in onze gemeente de zaken zo organiseren dat we achteraf trots kunnen zijn op de resultaten van ons werk en onze inzet.

Niet somberen, maar hard werken aan het waarmaken van de uitgangspunten van onze partij: de eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht in een steeds hardere en competitievere wereld. Een wereld waarin oude waarheden en zekerheden niet meer opgaan of aan snelle veranderingen onderhevig zijn. Een wereld waar nieuwe antwoorden moeten worden gevonden op steeds nieuwe uitdagingen.

Helpen jullie ons mee bij het vinden van die antwoorden en het mede realiseren van een rechtvaardig, solidair en eerlijk Berg en Dal?

Kom dan op 7 juni aanstaande naar de Protestantse Kerk in Groesbeek om 20.00 uur (Kerkstraat 18, Groesbeek). Er is niet alleen politiek, maar ook muziek.

Op naar de PvdA 2.0!

Mocht u niet de beschikking hebben over vervoer: wij komen u graag ophalen! Stuur ons dan even een bericht of bel ons op:

Thieu Hoeken ; 06-40587517 of via de e-mail; T.Hoeken@bergendal.nl

Monique Maarsseveen;06-45809297 of via de e-mail; m.maarsseveen@kpnplanet.nl

Iedereen is welkom! Denk mee over de toekomst.