Uitnodiging en Agenda ALV 20 november 2019

Door Henny van der Pol op 8 november 2019

Aan alle leden van de PvdA-Berg en Dal,

We willen u graag uitnodigen voor de ALV op woensdag 20 november 2019.

Deze ALV vindt plaats in het Dorpshuis De Sprong – zaal Groenlanden – Prins Bernhardstraat 3, 6576 BB Ooij.

Aanvang: 20.00

Heeft u geen vervoer, laat het ons weten. We halen u graag op en u wordt na afloop weer thuis gebracht.

Agenda :

  1. 20:00 Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen verslag van ALV 11 maart 2019
  4. Mededelingen
  5. Begroting 2020
  6. Politieke actualiteit, door Lesley
  7. Dag van Europa 2020, door Thieu
  8. Rondvraag
  9. 22:00 uur‪ Sluiting

De bijlagen worden 7 dagen voor de vergadering via WeTransfer verstuurd.

met vriendelijke groet,
namens de (steun)fractie en het bestuur van de afdeling

Henny van der Pol
Afdelingsvoorzitter
PvdA-Berg en Dal

+31 (6) 51135671

bergendal@pvda.nl
https://bergendal.pvda.nl
https://www.facebook.com/PvdABergenDal

Henny van der Pol

Henny van der Pol

Een bijdrage leveren aan een sociale samenleving met gelijke kansen. Mijn naam is Henny van der Pol (1958) en ik kom uit een sociaaldemocratisch gezin in Velp, gemeente Rheden. Mijn vrouw José en ik wonen sinds oktober 2014 in het centrum van Groesbeek. Wij genieten enorm van de prettige en prachtige leefomgeving in de gemeente

Meer over Henny van der Pol