Uitnodiging en Agenda ALV 27 november 2017

17 november 2017

Aan alle leden van de PvdA-Berg en Dal,

We willen u graag uitnodigen voor de ALV op maandag 27 november.
Deze ALV vindt plaats in het Kulturhus Beek Roerdompstraat 6e, 6573 BH Beek-Ubbergen.

Aanvang: 20.00

Heeft u geen vervoer, laat het ons weten. We halen u graag op en u wordt na afloop weer thuis gebracht.

Agenda :

 • 20:00 Opening
 • ‪Vaststellen agenda
 • ‪Vaststellen verslag van ALV 5 juli
 • Mededelingen
 • Begroting 2018
 • ‪Bestuursverkiezing:
  • Aftredend Rudi van Ewijk als waarnemend voorzitter
   Rudi blijft aan als penningmeester tot na de verkiezingen
  • Aftredend Lesley Albers als algemeen bestuurslid
  • Verkiezing Henny van der Pol als nieuwe voorzitter PvdA afd. Berg en Dal
   Als er leden zijn die zich kandidaat willen stellen als voorzitter: graag uiterlijk melden bij de secretaris tot 24 november.
 • ‪20:30-20:45‪ Pauze
 • ‪20:45‪ Verkiezingsprogramma GR 2018
  • Interactieve discussie
  • Vaststelling
 • ‪Rondvraag
 • ‪22:00 uur‪ Sluiting

Het eerste deel van de ALV staat in het teken van de formele punten, na de pauze gaan we het Verkiezingsprogramma presenteren, er over discussiëren en het vaststellen.

U krijgt op dinsdag 21 november het verkiezingsprogramma via een link van Wetransfer toegestuurd. Deze link blijft 7 dagen geldig vandaar dat we het verkiezingsprogramma ook pas zo laat naar u versturen.

We hopen u allen te zien op maandag 27 november !

Met vriendelijke groet,

Monique Maarsseveen, secretaris PvdA-Berg en Dal

m.maarsseveen@kpnplanet.nl 06-45809297