Uitnodiging: Grensoverschrijdende conferentie – nu met definitieve agenda

Door Thieu Hoeken op 20 januari 2018

Reactivering railverbinding Nijmegen-Kleve

Zaterdag 27 januari 2018 van 10.30 tot 15.00 uur
Voorzieningenhart Op de heuvel, Ericastraat 39, 6561 VX Groesbeek

Nijmegen, Berg en Dal, Kranenburg, Kleve, 20 januari 2018

Aan vertegenwoordigers van politieke partijen, bestuurders, belangenorganisaties, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, vervoerders, reizigersorganisaties aan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens.

Zeer geachte dames en heren,

Na jaren van duwen, trekken en masseren lijkt er beweging te komen in de richting van een serieus onderzoek naar kansen en kosten van de reactivering van de railverbinding Nijmegen-Kleve.
De politiek-bestuurlijke organen van de vier gemeenten aan het tracé zijn het inmiddels eens over de zes uitgangspunten.
Wij zijn dan ook blij dat wij u kunnen uitnodigen voor een bredere conferentie over de stand van zaken en de mogelijke vervolgstappen m.b.t. de reactivering.
De conferentie vindt plaats op zaterdag 27 januari 2018 in het Voorzieningenhart Op de heuvel Ericastraat 39, 6561 VX Groesbeek van 10.30 tot 15.00 uur.

Als u deze uitnodiging aanneemt vragen wij u, i.v.m. de lunch en de deelnemerslijst uw komst, met naam, functie en organisatie voor 17 januari, per email te bevestigen: willemvanhethekke@gmail.com

Graag tot 27 januari!

Hennie Derks
voorzitter PvdA-Nijmegen
Henny van der Pol
voorzitter PvdA-Berg en Dal
Josef Gietemann
voorzitter SPD-Kleve
Jürgen Franken
voorzitter SPD-Kranenburg

Conceptprogramma conferentie

10.30Aankomst en ontvangst in het Voorzieningenhart in Groesbeek
11.00Begroeting door mw. Lesley Albers, gastvrouw conferentie
11.05Toelichting op het programma door dagvoorzitter dhr. Paul Wilbers, oud-burgemeester gemeente Ubbergen
11.10Korte schets van het proces tot heden door dhr. Jürgen Franken, voorzitter van de SPD-Kreistagsfraktion in de Kreis Kleve
11.20Film: Geen grenzen, maar verbindingen
Wij volgen het tracé van Nijmegen naar Kleve
11.30Vier statements over het belang van reactivering van de railverbinding Nijmegen-Kleve:
 • dhr. Wilco Veldhorst, FNV-bestuurder en o.a. voorzitter Internationale vakbondsraad Rhein IJssel;
 • mw. Heide Naderer, Präsidentin der Hochschule Rhein-Waal (o.v.b.);
 • dhr. Han van Krieken, Rector Magnificus van de Radboud Universiteit;
 • dhr. Maurice Niesten, voorzitter Vereniging Internationaal
  Euregionaal Vervoer
11.50Reacties of vragen over proces tot op heden, over de film en/of over de vier statements
12.30Lunch
13.15Column door dhr. Wiel Lenders, directeur Nationaal Bevrijdings- museum 1944-1945 Groesbeek
13.20Volop ruimte voor vragen, opmerkingen, kritiek en discussie over:
 • De zes uitgangspunten
 • Het vervolgproces
 • Aandachtspunten voor het onderzoek
14.20Afsluiting
14.30Informeel napraten

 

Gedeelde uitgangspunten

De zes – door de gemeenten Kleve, Kranenburg, Berg en Dal en Nijmegen – gedeelde uitgangspunten

 1. Het spoortracé dient als spoorverbinding veiliggesteld te worden
 2. Reactivering van de spoorlijn gewenst is
 3. Goederenverkeer is uitgesloten
 4. Doorgaande spoorlijn voor railvoertuigen
 5. Doorgaande verbinding tussen station Nijmegen tot station Kleve
 6. Railvoertuigen rijden zo snel als mogelijk en, binnen de bebouwde kom, zo langzaam als noodzakelijk

zie ook: Railverbinding Nijmegen Kleef

Thieu Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken