Door Lesley Albers op 28 september 2016

Update Staatsbosbeheer

Zoals u heeft kunnen lezen (hier en hier) hebben wij eerder bij Staatsbosbeheer aandacht gevraagd voor alle werkzaamheden in het ‘ Groesbeekse bos ‘. We maken ons zorgen over de werkzaamheden en veranderingen die we zien in het (Groesbeekse) bos, net zoals heel veel andere inwoners van onze gemeente. Hierbij een korte update!

De actieve betrokkenheid van de politiek, lees raad, is hierbij ook van cruciaal belang. We hebben eerder dit jaar dan ook besloten om hiervan werk te maken.  In dat kader zijn wij dan ook samen op pad gegaan – wandeling in het bos – met onze Boswachter van Staatsbosbeheer, Corien Koreman. We hebben tijdens onze wandeling uitleg gekregen bij de werkzaamheden en aanpassingen die zijn verricht in het bos. We hebben onze zorgen, en die van de andere inwoners van onze gemeente, hierover geuit. Bovendien kwamen door middel van ons gesprek nog meer aandachtspunten naar boven om mee aan de slag te gaan, zoals de samenwerking tussen de gemeente en Staatsbosbeheer en de communicatie: dit vormt eigenlijk de basis van alles en dit kan en moet dus ook echt beter!

IMG_1021

Daarom hebben wij Staatsbosbeheer aangeraden om ook het initiatief te nemen om de banden en samenwerking met de gemeente te versterken. Dit kan bijvoorbeeld al door te starten met een regelmatig en structureel overleg tussen Staatsbosbeheer en de ambtenaren/ wethouder van de gemeente waarbij gezamenlijke belangen kunnen worden besproken, en – indien nodig en mogelijk – aandachtspunten dan wel problemen gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Vaak zijn deze zaken immers van belang voor zowel Staatsbosbeheer EN de gemeente, maar natuurlijk ook voor alle inwoners van onze gemeente! Hierbij valt te denken aan toezicht in het bos ten aanzien van hangjongeren, stropers, zwervers en vernielingen, afvaldumpingen en natuurlijk de gezamenlijke toeristische en recreatieve belangen en het vormen van beleid. Men zoekt elkaar bij dit soort zaken echt nog te weinig op.

Ook feitelijk zijn er al dingen in gang gezet door Staatsbosbeheer. Onderstaand kunt u een kaartje downloaden waarop de wegen staan vermeld die binnenkort half verhard worden om tijdens de houtoogst overlast voor bezoekers en hoge herstelkosten te voorkomen. Dit heeft een relatie met de zorgen die zijn geuit over de slechte paden. Dit leidt tot overlast en hoge kosten. Downloadlink kaartje groot onderhoud transportwegen kraaiendal

Verder is Staatsbosbeheer aan de slag gegaan met enkele andere punten die wij hebben aangekaart, zoals bijvoorbeeld het verdwijnen van de bankjes in het bos. Staatsbosbeheer geeft aan dat er de afgelopen tijd 15 nieuwe zitbanken geplaatst. Ook zijn alle wandelroutes opgeknapt en is nabij ’t Zwaantje een TOP-locatie gerealiseerd. TOP-locatie staat voor Toeristisch Overstap Punt. Via de navolgende link kunt u meer achtergrondinformatie hierover lezen:  http://www.toproutenetwerk.nl/.

Tot zover deze update. Wij houden u op de hoogte en gaan er mee verder!

Eventuele suggesties en tips uwerzijds vernemen wij graag! 

Lees ook eens de blog van Staatsbosbeheer, Corien Koreman -> https://www.boswachtersblog.nl/rivierengebied/ 
 
Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers