Door op 28 augustus 2015

Van de fractie deel 3: we gaan weer beginnen (doe je mee?)

Helaas hebben we afgelopen maand veel te vroeg afscheid moeten nemen van Henk Kregting. Uit zijn strijdbare houding en zijn op solidariteit tussen mensen en gemeenschappen gebaseerde inzet proberen wij dit jaar energie te halen voor een nieuw sociaal-democratisch politiek seizoen.

markslinkWe beginnen dinsdag aanstaande  1 september met onze eerste fractievergadering. Deze vindt plaats vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis. Dit ter voorbereiding van een weer nog drukker jaar. Er is namelijk het een en ander veranderd aan de vergaderfrequentie van onze raad. Voortaan hebben we elke laatste donderdag van de maand een raadsvergadering. Dat betekent dus ook elke maand een caroussel en een presidium. Onze nieuwe burgemeester Mark Slinkman zal het wel anders kunnen maken, maar lichter zal het er niet op worden!

Daarnaast zullen er ook veel themabijeenkomsten en informatieavonden over specifieke onderwerpen worden gehouden. Deze maand bijvoorbeeld over de voortgang van de veranderingen bij de WMO en de Jeugdzorg. Ook zullen we worden bijgepraat over en bevraagd op de ontwikkelingen op de woningmarkt en de veranderingen bij de woningcoöperaties (29 september). Ook wordt er een zgn. Landschapsmiddag (op 12 september) georganiseerd om ons te informeren over het Nieuwe Landschapsontwikkelingsplan. Volgende maand staan het toerisme en de verkeersplannen op de agenda. En dan hebben we het nog niet over de politieke actualiteit….. Kortom: er is veel werk aan de winkel.

Om dat werk zo goed mogelijk te doen is kennis en inbreng uit de eigen achterban van het grootste belang. We hebben het daar al vaker over gehad. We nodigen daarom ook iedereen uit onze f_export_www_pvda_html_wp-content_blogs.dir_237_pvda_files_cache_d9912beb748bafebaa94271ee8a94fb3_1384700830doemee_rood1ractiebijeenkomsten te bezoeken. Als je niet altijd kunt maar slechts op onderwerp mee wilt praten en dus ook mee wilt denken en beslissen geef dan je e-mail adres aan ons door. Elk weekend voor de fractievergadering ontvang je dan een agenda, zodat je op basis daarvan dan alsnog kunt beslissen te komen en mee te doen. Aanstaande dinsdag willen we ook praten over de prioriteiten voor het komende politieke jaar. Hopelijk tot ziens.

Overigens blijf ik van mening dat solidariteit het leidende principe zou moeten zijn in ons politieke handelen! Juist nu.

Met vriendelijke groet.

Thieu Hoeken, fractievoorzitter. ( t.hoeken@groesbeek.nl )