Door Thieu Hoeken op 25 juni 2017

Van de Fractie deel 15 : slecht nieuws en goed nieuws..

Het wordt weer eens tijd voor een update. We hebben weer een interessante periode achter de rug  met vooral goede berichten maar helaas ook een aantal vervelende.

Op de eerste plaats het overlijden van Bert Versteeg. Hij was een zeer actieve deelnemer aan onze fractievergaderingen. Hij was naar Berg en Dal gekomen vanuit Leeuwarden om dichter bij zijn (klein)kinderen te wonen. Dit na een lange PvdAcarrière. Hij was jarenlang voorzitter van de PvdA fractie in de Friese Staten. En dat was duidelijk te merken! Hij is in onze fractievergaderingen vanaf het begin zeer goed gevallen en dat was wederzijds. Het is daarom echt heel zuur dat hij maar kort bij ons is kunnen komen. Zijn gezondheid was te broos. Afgelopen vrijdag is hij gecremeerd en volgende week wordt hij in de Staten van Friesland herdacht. We wensen zijn familie sterkte en danken Bert voor zijn bijdrage aan ons werk.

Will en Annelies Wijnhoven hebben een zeer spannende periode achter de rug na een onheilspellend bericht over de gezondheid van hun zoon. Gelukkig zijn de laatste berichten positief. Intensieve behandelingen lijken het tij de kunnen doen keren. We wensen hen in deze spannende en intensieve periode alle sterkte toe en zullen dichtbij hun staan.

Het goede nieuws

En dan nu het goede nieuws: de PvdA Berg en Dal is volop actief en in bloei in onze gemeente. Op 7 juni hebben we een zeer geslaagde bijeenkomst gehad in de prachtige nieuwe aula van het Protestantse Kerkje. Zeer geanimeerd hebben we toen teruggekeken naar de verkiezingsuitslag van 15 maart, maar ook vooruit naar de komende verkiezingen en naar ons programma voor de toekomst. De PvdA 2.0 is in Berg en Dal van start gegaan. Energiek en met een behoorlijk aantal nieuwe (jonge en actieve) leden zijn we daarna weer aan de slag gegaan met een grotere fractieploeg in de fractie en daarbuiten. 

Onderwijs en actie 27 juni 

Dinsdag a.s. zullen we op verschillende basisscholen in onze gemeente aanwezig zijn om actief de leraren te ondersteunen bij hun meer dan gerechtvaardigde acties! De salarissen in het onderwijs moeten fors omhoog en de werkdruk van de onderwijsgevenden moet fors naar beneden! En wel meteen!

De maat is nu helemaal vol.

Nog meer onderwijs, ook in de raad van Berg en Dal. Actief hebben we samen met de meeste andere fracties een burgerinitiatief gesteund om in onze gemeente ruimte te creëren voor een totaal nieuw onderwijsconcept: de adaptieve school. Wij willen die school een kans geven in onze gemeente omdat wij een grotere variatie in het aanbod en een ruimere keuze voor de ouders willen steunen. Dat is goed voor het onderwijs, onze ouders, onze kinderen en dus voor de leefbaarheid in onze gemeente. Het ministerie is nu aan zet en daarna gaan we in de raad verder met de praktische invulling. Maar het begin is gemaakt.

Uit de Raad.

  • Energienota

In de raad hebben we verder de energienota vastgesteld. Niet helemaal tot onze tevredenheid. Te weinig actie, veel teveel nota’s, commissies en onderzoeken en te weinig concrete acties om daadwerkelijk in 2050 energieneutraal te kunnen zijn! Dat moet beter, en met meer middelen. Anders halen we het zeker niet.

  • Brandveiligheid

Ook de brandveiligheid staat weer in de belangstelling. Na een aantal branden in de horeca hebben vragen moeten stellen over het gemeentetoezicht op de brandveiligheid in horeca en andere sectoren. De zorgen daarover zijn nog niet weggenomen en blijft onze aandacht houden.

  • De eigen bijdrage

Weer hebben we gesproken over de problemen die steeds meer mensen lijken te hebben met de stapeling van eigen bijdragen in de zorg. De gemeente en de WMO adviesraad hebben verschillende inzichten over de ernst van het probleem. Dat maakte de discussie lastig. De overheid heeft een aantal eigen bijdrages verlaagd en lokaal onderzoek heeft geen grote problemen aangetoond. Toch weten we dat er nogal wat mensen in de problemen raken Ht leed gaat vaak keurig aangekleed over straat. We blijven hier aandacht voor vragen. Afgesproken is in ieder geval dat tijdens de evaluatie van het sociaal domein en bij de gepande bijeenkomsten met de sociale teams en de raadsleden dit onderwerp ook op de agenda zal staan. Wij blijven voor een verdergaande ontschotting van allerlei regelingen voor de minima en daar net boven. Maatwerk verdiend de voorkeur. Zonder willekeur.

Het college is zeer bezorgd over de komende discussies over de begroting omdat een tekort dreigt op het sociaal domein. En de lage belastingen zijn en blijven prioriteit nummer 1 in hun beleid. Soms vragen wij ons echter wel eens af of die zorg wel gelijkelijk verdeeld is over alle beleidsterreinen. Want op het gebied van marketing van onze gemeente als toeristische trekpleister, ‘het vullen van de naam’  (20.000), wandelgemeente no 1 (75.000), verhogen budget wegenonderhoud (600.000) is men minder terughoudend met de budgettering! Tijdens de discussie over de kadernota, die als het goed is deze week komt, zullen we dat zeker aan de orde stellen!

Kortom genoeg punten waar we de komende tijd mee bezig kunnen gaan.

5 juli, de Algemene ledenvergadering.

Ook wil ik hier aandacht vragen voor een belangrijke activiteit voor onze toekomst.

Op 5 juli wordt op de Algemene Ledenvergadering de nieuwe lijst vast gesteld. De nieuwe lokale verkiezingen staan in maart voor de deur. Een commissie bestaande uit Liny Toenders, Leidy van der Aalst en Will Wijnhoven zal dan verslag doen van hun bevindingen en wij, de leden, zijn dan aan zet om de lijst vast te stellen.

Ik zou iedereen willen vragen om van zijn of haar stemrecht gebruik te maken en op 5 juli ook echt te komen.

Tot zover,

Jullie fractievoorzitter,

Thieu  Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken