29 februari 2016

Van de fractie deel 9: Schriftelijke vragen Toezicht brandveiligheid en update Staatsbosbeheer

De fractie praat u bij in deel 9!

Schriftelijke vragen Toezicht brandveiligheid

Op 5 oktober j.l. Hebben wij onze eerste vragen gesteld over het gemeentelijke toezicht op de brandveiligheid van onze zorginstellingen. Dit naar aanleiding van een aantal incidenten in het Rijk van Nijmegen en dus onze zorg over de eigen situatie in onze gemeente Berg en Dal. Op 17 oktober hebben wij vervolgvragen moeten stellen omdat de antwoorden van het college onvoldoende en zeker onvolledig waren. Vorige week hebben we daarop een antwoord gekregen. Begrijpelijk laat omdat de antwoorden over nogal wat schijven moeten lopen:  (afdeling) ambtenaren, ODRN, Brandweer en Veiligheidsregio Gelderland -Zuid.

Maar nog constateren wij helaas dat vragen overblijven.

Gelukkig doet het college het aanbod om een extra overleg te organiseren met de bovengenoemde betrokken organisaties. Wij gaan graag in op dat aanbod. We hopen dat die bijeenkomst, dat overleg, er op zeer korte termijn kan komen. Wij kunnen onze vragen daar dan stellen, onze opmerkingen maken en eventueel onze voorstellen doen. Op de volgende presidiumvergadering van 17 maart (de vergadering met alle fractievoorzitters waar de agenda wordt bepaald) kunnen we hier definitieve afspraken over maken.

HIER kunt u de vragen en antwoorden van het college lezen.

Ondertussen zijn we er achter gekomen dat wij niet de enige zijn die zich bezorgd maken over het Gemeentelijk Toezicht op de brandveiligheid in onze zorginstellingen.

De provincie Brabant heeft de afgelopen twee jaar een heel traject doorlopen om dat toezicht in al haar gemeenten te agenderen en te verbeteren. Het rapport is inmiddels verschenen en ook rondgestuurd naar de provincie Gelderland en al haar gemeenten. Daaruit blijkt dat er nog een hele slag moet worden gemaakt. Vooral wat betreft het toezicht op de brandveiligheid in bestaande gebouwen. Het wiel hoeft bij ons dus niet opnieuw uitgevonden te worden. Het opvolgen van de aanbevelingen van de provincie Brabant en inmiddels ook de Brandweer zou bij ons een eerste stap kunnen zijn. Maar dat proces moet dan wel in gang worden gezet. Duidelijke antwoorden op onze vragen en de erkenning dat er echt iets moet gebeuren gaat daaraan vooraf. En dat gaat hopelijk gebeuren op de bijeenkomst die ons college op korte termijn organiseert om het toezicht op de brandveiligheid in Berg en Dal een stap vooruit te brengen.

Van dik hout zaagt men planken: houtkap door Staatsbosbeheer.

Jullie hebben allemaal de berichten wel gelezen over de rigoureuze uitdun operaties in onze bossen. Wij hebben na onze brandbrief hierover veel reacties ontvangen. Veel mensen hebben ons gewezen op nog meer misstanden. Veel waardering was er ook voor onze inzet hierop.

Ook Staatsbosbeheer heeft gereageerd. Zij zullen op korte termijn reageren op onze uitnodiging om tekst en uitleg te komen geven over het door hun gevoerde beleid. Ook willen zij ons graag ter plekke rondleiden om datzelfde op locatie te doen. Graag gaan wij daarop in en wachten hun initiatieven daarvoor met genoegen af.

Mocht u in de tussentijd nog aan- of opmerkingen hebben over het beleid van Staatsbosbeheer in onze bossen dan horen wij dat graag. Ook als u belangstelling heeft voor een van de bovengenoemde activiteiten dan horen wij dat natuurlijk ook graag (contactformulier).

De gemeenteraadsvergadering van maart

In maart staat er weer een grote hoeveelheid agendapunten op de rol. Een aantal agendapunten zijn doorgeschoven naar maart, namelijk: de situatie bij Veilig Thuis, het beleid met betrekking tot de besteding van de renteopbrengsten van onze reserves (in de reserve of in de exploitatie). Het al lang aangekondigde woningmarktonderzoek en het handhavingsbeleid zullen ook de revue passeren. Ook zullen we onze aandacht moeten schenken aan het accommodatiebeleid in onze gemeente dat in april zal worden behandeld.

Kortom: zoals altijd weer veel werk aan de winkel.

U bent van harte welkom op onze fractievergadering van 8 maart, 19.30 uur op het Gemeentehuis te Groesbeek. Ook op onze ledenvergadering van 15 maart aanstaande!

Namens, de PvdA-fractie,

 

Thieu Hoeken.