Vertraagd – niet van de baan

Door Thieu Hoeken op 6 januari 2019

Reactivering (rail) tracé Nijmegen-Kleve vertraagd – niet van de baan

Aufgeschoben – nicht aufgehoben

De SPD- en PvdA-afdelingen in de grensregio Nijmegen-Kleve krijgen regelmatig de vraag of: de reactivering van het tracé Nijmegen-Kleve met de negatieve houding van Gedeputeerde Staten van Gelderland en de afspraak in het Collegeakkoord van de gemeente Berg en Dal, nu definitief van de baan is?

Het antwoord is kort en duidelijk: nee, natuurlijk niet!

Zowel Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland als Burgemeester en Wethouders (B&W) van Berg en Dal hebben nadrukkelijk afgesproken dat (wat hen betreft) “reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve binnen de huidige coalitieperiode niet aan de orde is.” Gedeputeerde Staten en B&W kunnen, binnen de spelregels van de Nederlandse democratie, niet ongelimiteerd over hun graf heen regeren. Na de verkiezingen van Provinciale Staten van Gelderland op 25 maart 2019 en de na verkiezing van de nieuwe Gemeenteraad van Berg en Dal in 2022, kan opnieuw reactivering van het tracé overwogen worden. Zo werkt (gelukkig) de democratie in Nederland.

Wij hebben er overigens alle vertrouwen in dat, met de steun van andere partijen, het tracé Nijmegen-Kleve tussen 2025-2030 in gebruik kan worden genomen voor passend, grensoverschrijdend openbaar vervoer. Wat ons betreft gaat er geen trein maar een lichte, schone, klimaat-neutrale, accu- of waterstoftram of een zonne-bus rijden.

Voor burgers, bedrijven en studenten in de grensstreek en voor het klimaat, is het wel jammer dat de reactivering van het tracé onnodig vertraging heeft opgelopen.

Thieu  Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken