Voorstel I aan het presidium van Berg en Dal

Door Thieu Hoeken op 19 september 2017

Collega’s

Er staan ons een aantal moeilijke, langlopende projecten te wachten. Projecten die een cruciale impact op de fysieke leefomgeving van onze gemeente zouden kunnen hebben. Een ervan, de ontwikkeling van de Ooijse Graaf, is aan ons al gepresenteerd in het kader van haar pilot status in onze voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. De start is reeds gemaakt met een bijeenkomst over de Ooijse Graaf inclusief Reomie.
Een “bottom up” aanpak in het kader van de nieuwe Omgevingswet waarbij de gemeenteraad een nieuwe rol moet pakken, “bottom up” en “ja tenzij”. Dit vraagt om een actievere houding van de gemeenteraad vanaf het begin, in plaats van af te wachten tot wat het college ons voorlegt. Bottom Up betekent voornamelijk ook dat vanaf het begin alle belanghebbenden worden uitgenodigd mee te denken en mee te doen.

Deze aanpak vraagt om een andere, maar wel goede regie. Hoe gaan we die regie/sturing inrichten? Moet de politiek daarbij niet betrokken zijn? En zo ja hoe?

Een tweede, volgens mij enigszins vergelijkbaar, project is nog niet aan ons voorgelegd, niet in de nieuwe Berg en Dal constellatie tenminste. Het Burgerplatform Millingen heeft zich er in het verleden wel al op gestort. (Zie BPM-publicatie 8 februari 2015).
De voormalige scheepswerf Bodewes. Wat willen we daar op termijn mee?

Hoe zien we de invulling van beide grote, gezichtsbepalende gebieden langs de Waal in het kader van openbare ruimte, recreatie en toerisme, economie en wonen? Maar ook het effect ervan op de leefbaarheid van Ooij en Millingen.

Die vraag wil ik graag voorleggen aan het Presidium. De politiek moet ook een rol hebben in de regie op dit soort van langjarige, verkiezingen overstijgende projecten.
Uiteraard binnen de afspraken die hierover in de raad zijn gemaakt (ja, tenzij….) en binnen de geest van de nieuwe wetgeving (OW).

Of minimaal middelen vrijmaken om deze projecten in goede banen te leiden om zo creatieve, verregaande oplossingen mogelijk te maken.
Een werkgroep bijvoorbeeld met originele, creatieve en slagvaardige geesten die out of the box oplossingen kunnen leveren voor deze ingewikkelde projecten.
Kortom hoe denken we daar over? Hoe vliegen we dat aan?

Met vriendelijke groet,

Thieu Hoeken.

Thieu  Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken