Vragen over gesprongen waterleiding De Horst

Door Martijn Schmiermann op 19 november 2017

Foto’s copyright deGroesbeek.nl

Ons raadslid Martijn heeft de volgende kwestie aan de orde gesteld bij het college.

September 2017: gisteren is de waterleiding en gasleiding gesprongen aan de Dasstraat. De foto’s van die plek komen geregeld terug in presentaties van de afdeling openbare werken als het gaat over achterstallig onderhoud.

Op de buurtapp kwamen gisteren veel reacties van buurtbewoners:

 • Opletten graag. Dasstraat staat weer blank. Politie/ brandweer zijn onderweg.
 • Maar volgens mij zit er ook een gaslek!!! Het stinkt er verschrikkelijk
 • Heb ik ook doorgegeven. Kun je zien of er iem. Is gearriveerd?
 • Nog niemand gezien (3x)
 • Nog een keer bellen
 • In de Dasstraat was al jaren geleden een serieus waterleidingprobleem.
  Lek was niet ver van de huidige lekkage
 • Klopt, was toen best eng zo’n gat
 • Het is nu al de derde keer dat we problemen hebben met de waterleiding
 • Gemeente nu aan zet😠
 • Er staat inmiddels een politieauto in de Fretstraat, maar ik zie geen agent lopen.
 • 2 agenten aanwezig
 • Flink water en gaslek, geen gebruik maken van Gas!
 • Nu maar hopen dat het goed en snel gerepareerd wordt
 • Gevalletje handtekeningenactie
 • Gaslek is dicht. Het was een flinke zeiden de monteurs.
  De waterleiding wordt op bij- na 25 meter vervangen
 • Gas kan aan!

Dit waren ze niet allemaal, in totaal waren er zo’n 30 reacties op de buurtapp tussen 06.34uur en 14.12 uur.

Vraag van de PvdA aan het college van B&W:
Wij willen graag weten wanneer het college hier in gaat grijpen, wanneer het (groot) onderhoud van de wegen aldaar plaatsvindt, zodat riolering, waterleiding, weg, putten en gas weer optimaal functioneren?
Kortom dat het goed, snel en voor lange tijd wordt gerepareerd?
En dat het op een goede manier met buurtbewoners wordt gecommuniceerd?

November 2017, antwoord van de gemeente:
Primair: het is niet onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige kabels en leidingen. Dit is aan de nutsbedrijven. Deze hebben aangegeven om deze leidingen in 2020 te willen vervangen; ze zijn niet meer te repareren.

Wij hadden nog geen plannen voor groot onderhoud/reconstructie van het wijkje Dasstraat, Eekhoornstraat, Fretstraat in de Horst. Het riool verkeert nog in voldoende goede staat en kan nog 15 jaar mee. De kwaliteit van het asfalt van de rijbanen is “laag”, maar dat is overeenkomstig het door de raad vastgesteld kwaliteitsniveau.

Inmiddels hebben zowel ons college als uw raad de wens uitgesproken dat de na te streven gemiddelde kwaliteit van de rijbanen in woonwijken weer terug moet naar “basis”. Hiervoor is een verhoging van de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening wegen met € 98.000. in de begroting opgenomen. Daarnaast moet de onderhoudsachterstand ingelopen worden. Hiervoor is in het MIP een bedrag van € 6.000.000 opgenomen, verdeeld over 10 jaar. De erg lage kwaliteit van de rijbanen is voor ons reden te kiezen voor volledige reconstructie.

Daarnaast:

 • De nutsbedrijven hebben aangegeven de leidingen in 2020 te willen vervangen.
 • Dit biedt de gelegenheid om een extra regenwaterriool aan te leggen (duurzaamheid)
 • Het riool is financieel afgeschreven (>50 jaar)
 • Er is voldoende ruimte om de wijk te vergroenen (duurzaamheid/hittestress)

Wij hebben het voornemen om de reconstructie van het wijkje Dasstraat, Eekhoornstraat, Fretstraat via de begroting 2019 op te nemen in het MIP 2019-2020: start voorbereiding 2018, uitvoering 2020. Kosten: € 580.000. Hiervan komt dan € 262.500 ten laste van de voorzieningen wegen en riolering. Voor het restant zal een aanvullend krediet van € 317.500 in het MIP 2019-2022 worden opgenomen. Kapitaallasten € 16.500.

We zullen dit project bij de begroting 2019 opnemen in het MIP.

Martijn Schmiermann

Martijn Schmiermann

Mijn naam is Martijn Schmiermann (1974), ik woon aan de Kloosterstraat, in het centrum van Groesbeek. Ik ben getrouwd met Natascha en heb twee kinderen van op het ogenblik 10 en 8 jaar. Sinds 12 jaar zit ik in de gemeenteraad van Berg en Dal. Voorheen was ik daarnaast fractievoorzitter van de PvdA Groesbeek. Ik

Meer over Martijn Schmiermann