Wat kost dat nou zo’n treintje?

Door Henny van der Pol op 15 maart 2018

Tijdens het lijsttrekkersdebat op woensdag 14 maart, georganiseerd door De Gelderlander in het gemeentehuis in Groesbeek, werd o.a. de vraag gesteld: wat kost dat nou zo’n treintje?
Een voor de hand liggende vraag, maar niet zo 1-2-3 te beantwoorden.

De PvdA is voorstander van een onderzoek, waarbij nieuwe technologische ontwikkelingen met elkaar worden vergeleken. Kiezen we voor elektrisch, dan hoort daar ook de bovenleiding bij. Kiezen we voor waterstof, dan zijn daarvoor andere eisen aan de infrastructuur. Evenzo het gewicht van het treinstel is van belang voor de druk die het spoor moet kunnen dragen etc.
Ook van belang is om te onderzoeken hoeveel stopplaatsen er kunnen komen en waar deze dan moeten worden gecreëerd. Welke aanpassingen in de infrastructuur dat vervolgens met zich meebrengt etc.
En hoe past dit in de ontwikkelingen in het dorpscentrum, de verkeerscirculatie etc.

Naast technische vragen zijn er ook andere aspecten die nader onderzocht moeten worden. Berg en Dal vergrijst. De lightrail kan ervoor zorgen dat met name Groesbeek aantrekkelijker wordt om te gaan wonen. Verjonging die we nodig hebben om alles betaalbaar te houden. Bovendien trekt de lightrail nieuwe bedrijven aan – dat moeten wij als gemeente mee helpen mogelijk maken – en dat zorgt voor werkgelegenheid. Broodnodig voor een gemeente met een relatief hoog werkloosheidspercentage.

En natuurlijk niet onbelangrijk: hoeveel mensen gaan gebruik maken van deze railverbinding.

Kortom in het onderzoek komen diverse scenario’s met hun eigen set aan parameters aan de orde. Voorwaar geen eenvoudig rekensommetje van het optellen van enkele bedragen.

Laten we daarom eerst in samenwerking met de buurgemeenten Nijmegen, Kranenburg en Kleve het onderzoek uitvoeren. Waarbij we de zes door de buurgemeenten onderschreven uitgangspunten niet uit het oog verliezen

  1. Het spoortracé dient als spoorverbinding veiliggesteld te worden
  2. Reactivering van de spoorlijn gewenst is
  3. Goederenverkeer is uitgesloten
  4. Doorgaande spoorlijn voor railvoertuigen
  5. Doorgaande verbinding tussen station Nijmegen tot station Kleve
  6. Railvoertuigen rijden zo snel als mogelijk en, binnen de bebouwde kom, zo langzaam als noodzakelijk

Daarna kunnen we het in de raad in alle wijsheid hebben over de vervolg stappen.

Ja, Zeker !

Henny van der Pol

Henny van der Pol

Een bijdrage leveren aan een sociale samenleving met gelijke kansen. Mijn naam is Henny van der Pol (1958) en ik kom uit een sociaaldemocratisch gezin in Velp, gemeente Rheden. Mijn vrouw José en ik wonen sinds oktober 2014 in het centrum van Groesbeek. Wij genieten enorm van de prettige en prachtige leefomgeving in de gemeente

Meer over Henny van der Pol