Een week voor de verkiezingen: commotie in Millingen

Door Martijn Schmiermann op 13 maart 2018

Persbericht Sociaal Groesbeek en Partij van de Arbeid

De afgelopen dagen zijn er drie zaken in de gemeente Berg en Dal (allen in Millingen) in het nieuws geweest met een aanzienlijke maatschappelijke en politieke impact.

Te weten:

  • De vestiging van een grote geitenhouderij waarover de omwonenden zich in het kader van gezondheidsrisico’s ernstige zorgen maken. Niet voor niets heeft de provincie Noord-Brabant de deur voor deze bedrijven op slot gedaan. De provincie Gelderland heeft dat in ieder geval voorlopig ook gedaan, in afwachting van verdere ontwikkelingen.
  • De herinrichting van De Heerbaan welke veel duurder is uitgevallen dan gepland, er is sprake van een forse overschrijding van de begroting. Bovendien laat de kwaliteit van het uitgevoerde werk sterk te wensen over.
  • Dan rest nog het debacle rond het leerlingenvervoer. Ook hier is sprake van een aanzienlijke overschrijding van hetgeen begroot is. Het gevolg van de aanbesteding is tevens dat een lokale ondernemer faillissement heeft moeten aanvragen en personeel heeft moeten ontslaan. Dit laatste maakt deze kwestie wat ons betreft des te schrijnender.

Sociaal Groesbeek en de Partij van de Arbeid betreuren het dat er geen meerderheid in de gemeenteraad is om het college in een extra ingelaste vergadering om opheldering te vragen. Een gemiste kans wat ons betreft.

Afzender:
Sociaal Groesbeek
PvdA-Berg en Dal

Martijn Schmiermann

Martijn Schmiermann

Mijn naam is Martijn Schmiermann (1974), ik woon aan de Kloosterstraat, in het centrum van Groesbeek. Ik ben getrouwd met Natascha en heb twee kinderen van op het ogenblik 10 en 8 jaar. Sinds 12 jaar zit ik in de gemeenteraad van Berg en Dal. Voorheen was ik daarnaast fractievoorzitter van de PvdA Groesbeek. Ik

Meer over Martijn Schmiermann