10 november 2014

Zorg: menselijk en dichtbij

De komende tijd gaan er veel zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeente. Dat lijkt een bezuiniging te zijn en dat is het ook. Maar het is ook een kans om de zorg beter te maken. Menselijker en dichterbij. Je bent dan niet meer een nummer dat ergens recht op heeft, maar een mens die hulp nodig heeft. Samen met een lid van een sociaal wijkteam wordt bekeken wat er nodig is. Wat kun je zelf? Wat kun je met de hulp van familie en buren? En waar moet de gemeente te hulp schieten? Zo krijg je zorg precies op maat. Dat zal even wennen zijn voor iedereen. Misschien gaat er zelfs wel iets mis. Wij zullen erop letten dat niemand hierdoor in grote problemen komt. We horen het dan ook graag als dat wel gebeurt. Dan kunnen we er iets aan proberen te doen. Zo zorgen we voor elkaar. Iedereen doet mee!

scan0017paintversie