Standpunten

Zoeken

Zeker zijn van een dienstbare overheid

De gemeente richt haar dienstverlening op haar inwoners en bedrijven. Door de samenvoeging van onze gemeenten is ook een en ander veranderd. Het is momenteel niet eenvoudig voor alle inwoners om zaken met onze gemeente te regelen. Dit moet echt beter. De PvdA wil onze inwoners op een interactieve manier betrekken bij wat er gebeurt

Lees verder

Zeker zijn van een fijne duurzame buurt

De PvdA steunt mensen die in de verdrukking dreigen te komen. We willen dat de doorstroming op de woningmarkt verbetert en de wachtlijsten korter worden. Mensen die in onze gemeente willen blijven wonen moeten we daarvoor de mogelijkheden bieden. De PvdA kiest voor een duurzame en groene toekomst. De gemeente moet zich – samen met

Lees verder

Zeker zijn van een prettig en (verkeers)veilig verblijven

Wij zijn van mening dat iedereen die woont, werkt of reist binnen onze gemeente, dit veilig moet kunnen doen. Verkeersveiligheid De overheid en de politie zijn hiervoor verantwoordelijk en deels zijn we dit als inwoners natuurlijk ook zelf. Wij willen dat iedere inwoner van Berg en Dal zich veilig voelt en is, in elk dorp

Lees verder

Zeker zijn van een stevige economie

De basis voor werk is een stevige economie. We maken ons sterk voor de huidige bedrijvigheid in onze gemeente. We willen het MKB in de dorpen ondersteunen. Ondernemers moeten deel kunnen nemen en goede kans kunnen maken bij gemeentelijke aanbestedingen. We nemen daarom de ondernemers actief mee in het ontwikkelen van beleid. Economisch beleid, maar

Lees verder

Zeker zijn van financiën op orde

Een sluitende begroting is voor de PvdA vanzelfsprekend. De gemeente kan zich geen tekorten permitteren, maar we hoeven ook niet in te zetten op het spekken van de spaarpot. We vinden dat die best ingezet kan worden voor duurzame investeringen, economische versterking, werkgelegenheid, goede zorg, innovatie en duurzaamheid. We zijn de fusie goed doorgekomen en

Lees verder

Zeker zijn van goed onderwijs

Het onderwijsbeleid wordt voornamelijk landelijk gemaakt. Veel hebben we daar niet over te zeggen. Wel kunnen we ervoor zorgen dat onze scholen hun werk, ingebed in de lokale samenleving, zo goed mogelijk kunnen doen. De bestaande scholen maar ook de nieuwe die we vorig jaar een kans hebben gegeven. Samen met alle scholen willen we

Lees verder

Zeker zijn van goede zorg

De PvdA wil de inwoners van de gemeente Berg en Dal weer zo veel mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij, overeenkomstig de uitgangspunten van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Vertrouwen Inwoners willen niet meer naar verschillende loketten met hun (hulp)vragen, maar naar één loket. De gemeente Berg en Dal heeft hier de afgelopen jaren al

Lees verder

Zeker zijn van inkomen en goed sociaal beleid

De ongelijkheid in ons land neemt helaas toe. Daar zijn we niet blij mee. Die werkelijkheid vreet aan de beginselen van de PvdA. De gemeente kan daar via eigen inkomensbeleid niets aan doen. Dat wordt landelijk bepaald. Werk Werk is nog steeds de belangrijkste motor voor meedoen. Het Werkbedrijf ondersteunt werkloze inwoners om werk te

Lees verder

Zeker zijn van leefbare en mooie vitale dorpen

We wonen in een prachtige gemeente en willen dat de dorpen die de levensader zijn van onze gemeente leefbaar en veilig zijn. Daarom: Omarmen we initiatieven, ambities en plannen die voortkomen uit de verschillende kernen die tot verbeteringen leiden in elk dorp. Strijden we voor passende, toekomstgerichte woonruimte voor iedereen die in onze dorpen woont:

Lees verder