Zeker zijn van een dienstbare overheid

De gemeente richt haar dienstverlening op haar inwoners en bedrijven. Door de samenvoeging van onze gemeenten is ook een en ander veranderd. Het is momenteel niet eenvoudig voor alle inwoners om zaken met onze gemeente te regelen. Dit moet echt beter.

De PvdA wil onze inwoners op een interactieve manier betrekken bij wat er gebeurt in hun gemeente, én in hun gemeenteraad.

Wij willen een project invoeren waarbij ook de jeugd en de jongeren uit onze gemeente worden betrokken bij de lokale politiek en kennismaken met het gemeenteraadswerk.

Daarom:

  • Een benaderbaar PvdA-bestuur, wethouder(s) en raadsleden.
  • Een gemeente die eenvoudig en snel bereikbaar is (toegankelijk) en verzoeken en aanvragen binnen de wettelijke termijn beantwoordt.
  • Moet de gemeente doen wat ze belooft. Duidelijkheid. Geen onnodig ingewikkelde procedures. Wij willen terugkoppeling en effectiviteit meten, zodat de burger zich gehoord voelt.
  • Verdere uitbouw van digitale mogelijkheden, waarbij inwoners ondersteuning kunnen krijgen.
  • Wijk- of dorpspanels die gesprekspartner zijn en adviezen geven over de leefbaarheid in wijken en kernen. Binnen het college worden kernwethouders aangewezen die elk ambassadeur worden van enkele kernen.
  • Maken we er ook werk van om onze ambtenaren in staat te stellen hun werk goed te doen. Dit willen we doen door opleiding en coaching waar dat nodig is. De gemeentelijke organisatie wordt daarop waar nodig aangepast.
  • Waar het leuker kan, moet het ook leuker! De eerste start zijn de geboortepresentjes bij de aangifte voor een geboorte.
  • Om de jeugd te betrekken bij de politiek stellen wij een project voor waarbij we een jeugdburgemeester en een jeugdgemeenteraad willen instellen, samen met de basisscholen en het voortgezet onderwijs.
  • Daar waar het desondanks niet goed gaat wijst het PvdA-Ombudsteam de inwoners van onze gemeente weer naar de juiste weg.