Zeker zijn van financiën op orde

Een sluitende begroting is voor de PvdA vanzelfsprekend. De gemeente kan zich geen tekorten permitteren, maar we hoeven ook niet in te zetten op het spekken van de spaarpot. We vinden dat die best ingezet kan worden voor duurzame investeringen, economische versterking, werkgelegenheid, goede zorg, innovatie en duurzaamheid. We zijn de fusie goed doorgekomen en hebben een positief resultaat op de begroting en het provinciaal toezicht is beëindigd.

Daarom:

  • Zijn allereerst alle financiële gemeentelijke stukken helder en geschreven in ‘gewoon’ Nederlands.
  • Staat de effectiviteit van ons werk altijd voorop, er wordt gemeten en gecommuniceerd. De organisatie wordt daarop waar nodig aangepast. Afspraken in de regio worden daarvoor waar nodig herzien.
  • Maken we keuzes op basis van inhoud en visie. Op basis van een sociaal maatschappelijk verantwoord verhaal.
  • Ontzien we bij bezuinigingen onze kwetsbare burger en ligt de prioriteit bij het begeleiden naar werk, versterking van de lokale economie, wegwerken van eventuele wachtlijsten, de leefbaarheid in de kernen en duurzaamheid.
  • Intensiveren we effectieve, niet-vrijblijvende regionale samenwerking maar bestrijden vrijblijvendheid en bureaucratie. Zijn wij een positief kritische partner in gemeenschappelijke regelingen.
  • Intensiveren wij het gericht aanboren van regionale, landelijke en Europese subsidies.
  • Grijpen we onze kansen bij de ambities van Kleef en Nijmegen en verbinden in plaats van verdelen.