Zeker zijn van leefbare en mooie vitale dorpen

We wonen in een prachtige gemeente en willen dat de dorpen die de levensader zijn van onze gemeente leefbaar en veilig zijn.

Daarom:

  • Omarmen we initiatieven, ambities en plannen die voortkomen uit de verschillende kernen die tot verbeteringen leiden in elk dorp.
  • Strijden we voor passende, toekomstgerichte woonruimte voor iedereen die in onze dorpen woont: oud en jong, gezond en kwetsbaar, al of niet met een beperking. Wij willen op een slimme manier betaalbaar en goed wonen realiseren voor nieuwe, jonge huishoudens.
  • Willen we in elk dorp een volwaardige multifunctionele gemeenschapsaccommodatie waarin zoveel mogelijk activiteiten vanuit de kern zijn ondergebracht.
  • Willen we deze bestaande accommodaties blijven ondersteunen en versterken; bijvoorbeeld door ze geschikt te maken zodat de sociale teams ervan uit kunnen werken.
  • Willen we dat elk dorp een uitnodigende buitenruimte heeft (bijv.: Groene Leefruimte, Avonturenbos, Jeu de Boules baan) en dat er voldoende mogelijkheden zijn om te sporten en/of te recreëren. We dragen onze verenigingen en vrijwilligers een warm hart toe.
  • Vinden we het ook belangrijk dat elk dorp goed bereikbaar is en blijft door (flexibel) openbaar vervoer.
  • Is de toegankelijkheid van alle voorzieningen voor iedereen een permanent aandachtspunt. Hierbij hoort ook dat heel Berg en Dal kan beschikken over een goede internetverbinding.
  • Willen we dat ieder zich veilig voelt en is in elk dorp en in elke buurt. Overlast hoort er niet bij en is altijd iets tussen mensen. Samen zorgen zij als eerste voor een oplossing. Wij spreken elkaar als dorpsbewoners aan op gedrag. Wij willen dat politie en gemeente (BOA’s *) goed bereikbaar zijn voor meldingen van overlast en dat zij snel en adequaat handhaven.

Om de leefbaarheid nog meer te verbeteren ondersteunen en stimuleren wij alle cultuuruitingen in onze gemeente. Kunstroutes, pop-up tentoonstellingen, de Telpost in Millingen, de tentoonstellingen in het Kerkje van Persingen. Maar ook natuurlijk muziekuitvoeringen en toneelvoorstellingen. Alle initiatieven vinden bij ons een gewillig oor en zullen binnen redelijke grenzen op onze steun kunnen rekenen.

*) BOA = Bijzonder opsporingsambtenaar