Zeker zijn van een prettig en (verkeers)veilig verblijven

Wij zijn van mening dat iedereen die woont, werkt of reist binnen onze gemeente, dit veilig moet kunnen doen.

Verkeersveiligheid

De overheid en de politie zijn hiervoor verantwoordelijk en deels zijn we dit als inwoners natuurlijk ook zelf. Wij willen dat iedere inwoner van Berg en Dal zich veilig voelt en is, in elk dorp en in elke buurt! Ook onderweg.

Daarom:

 • Wordt ons fietspadennetwerk op veiligheid gecontroleerd en daar waar nodig aangepakt door bijvoorbeeld snoeiwerk, grasmaaien etc. Met name ten behoeve van de zichtbaarheid van de fietsers bijvoorbeeld Hubertusweg, Zevenheuvelenweg, Holdeurn etc.
 • Worden fietsoplaadpunten en TOP’s *) ingericht.
 • Wordt verlichting daar waar nodig aangepast voor een veilige woon- en reisomgeving.
 • Wordt flexibel, kleinschalig openbaar vervoer gerealiseerd.
 • Wordt de mobiliteitsvisie uitgevoerd omdat de veiligheid van onze verkeersdeelnemers hierin wordt geregeld, met name die van fietsers en wandelaars.
 • Streeft de PvdA naar een autoluw/-vrij/-arm centrum in Groesbeek.
 • Volgt de inrichting van de weg de functie, bijvoorbeeld wanneer je als gemeente een 30km zone maakt, moet deze zodanig zijn ingericht dat je ook niet harder dan 30 kilometer kunt/wilt rijden.

Veiligheid en overlast

De wijkagent is de sleutelfiguur. De gemeente heeft nadrukkelijk de rol als regisseur. Dit heeft alleen kans van slagen als ook bewoners hierbij betrokken zijn. Buurtpreventie is daar een voorbeeld van. Wij willen voorkomen waar het kan, ingrijpen waar het moet. Grenzen stellen, kansen bieden.

De PvdA wil dat politie en gemeente (BOA’s) goed bereikbaar zijn voor meldingen van overlast en waar nodig snel en adequaat handhaven. Gezien de grootte van de gemeente en het steeds uitgebreidere takenpakket wordt het aantal gemeentelijke toezichthouders uitgebreid, tenzij de evaluatie van het Rapport Benchmark tot een andere conclusie leidt.

Veiligheids- en overlastsituaties (o.a. drank- en drugsgebruik) moeten integraler worden aangepakt. De gemeente neemt hierin de regie. Wij staan voor een gezamenlijke en wijkgerichte aanpak waarbij het sociale wijkteam belangrijk is, maar ook op dossier- en/of wijkniveau intensief wordt samengewerkt in een structureel teamverband met andere partijen.

Daarom:

 • Zetten wij in op extra capaciteit van BOA’s en integrale samenwerking met andere partijen.
 • Worden inwoners die zich aan de regels houden beloond. Zo moeten inwoners die pas achteraf een vergunning aanvragen hogere legesgelden betalen. Ook worden (bewust) frequente overtreders harder aangepakt.
 • Kleine ergernissen, zoals overlast hondenpoep, worden op praktische wijze aangepakt. Handhaving vormt daarbij een middel later in het proces.

Brandweer en overige hulpdiensten

De taken omtrent brandveiligheid zijn ondergebracht bij de Veiligheidsregio. Onze gemeente behoudt hierop duidelijk de regie en sturing. Gemeentelijk blijven wij onze vrijwilligers ondersteunen en faciliteren. De kosten van de Veiligheidsregio worden kritisch gevolgd.

De afgelopen jaren heeft de PvdA veel vragen gesteld over de brandveiligheid. Zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven en stallen met dieren horen qua brandveiligheid op orde te zijn. De gemeente pakt hierin de regie en heeft structureel overleg. Ook in onze gemeente is inzet van EHBO(‘ers), AED et cetera van wezenlijk (levens!)belang. Vrijwilligers die in deze zorg en in de veiligheid voor onze gemeente zoveel kunnen betekenen verdienen daarom alle steun.

Daarom:

 • Vinden wij dat leefbaarheid inhoudt dat men tijdig de zorg krijgt die nodig is. De bereikbaarheid (aanrijtijd) voor de ambulancediensten van het gebied Millingen aan de Rijn moet verbeteren.
 • Vinden wij dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven bij het beschikbaar stellen van personeel voor de vrijwillige brandweer. De gemeente en het Werkbedrijf bekijken tweemaal per jaar samen met de Veiligheidsregio welke personen uit onze gemeente (werkzoekenden en starters) geschikt zouden kunnen zijn (worden) om de vrijwillige brandweer te versterken. Dit ook in het kader van re-integratie naar de arbeidsmarkt.
 • Moeten lokale werkgevers meer worden bewogen om mee te werken aan een betere dag bezetting bij de brandweer door inzet van hun personeel. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door inzet van enkele eigen medewerkers.
 • Moet de ingezette professionalisering bij de Veiligheidsregio krachtig worden doorgezet en moeten we opzoek gaan naar nieuwe werkwijzen ten behoeve van het kunnen garanderen van de paraatheid, nu en in de toekomst.
 • Blijven tijdige en frequente controles op de brandveiligheid binnen onze gemeente voor ons een belangrijk punt van aandacht. Waar nodig moet hierop extra worden ingezet.

*) TOP = Toeristisch overstappunt