Zeker zijn van een stevige economie

De basis voor werk is een stevige economie. We maken ons sterk voor de huidige bedrijvigheid in onze gemeente. We willen het MKB in de dorpen ondersteunen. Ondernemers moeten deel kunnen nemen en goede kans kunnen maken bij gemeentelijke aanbestedingen.

We nemen daarom de ondernemers actief mee in het ontwikkelen van beleid. Economisch beleid, maar ook beleid op het terrein van zorg en toerisme. Ook op het regionaal en provinciaal beleid. De blik moet nog meer naar buiten gericht!

Wat ons betreft richten we ons ook op de ontwikkeling naar een autoluw/-vrij/-arm centrum van Groesbeek waardoor de verblijfs- en luchtkwaliteit voor onze (verouderende) bevolking en onze (dagjes)toeristen sterk verbetert en de omzetten van onze ondernemers worden vergroot.

Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven en ondernemerschap op het gebied van recreatie en toerisme, dat gebruik maakt van én respect heeft voor ons aantrekkelijk landschap, onze afwisselende unieke natuur, onze kleinschaligheid, ons landelijke karakter, onze cultuurhistorische geschiedenis en onze mogelijkheden op het gebied van cultuur, bewegen en sport.

We zetten in op nog meer samenwerking en kruisbestuiving met onze Duitse zustersteden Kleef en Kranenburg. Wij voorzien een nog grotere aantrekkingskracht van de ontwikkelingen in Kleef en Nijmegen op economisch, educatief (hogeschool Kleef, Nijmegen) gebied en toerisme en recreatie. Vandaar ook onze steun aan de reactivering van de railverbinding Kleef-Nijmegen, ingepast in een autoluw/-vrij/-arm centrum van Groesbeek.

Wij willen ons profileren als een gemeente waar het goed gezond, (bewegings-)actief verblijven en natuurlijk genieten is, waar veel interessants te zien en te beleven is. Wij stimuleren en ondersteunen daarom onze landelijk en regionaal bekende wandel-, hardloop-, fiets- en golfevenementen, ons historisch-cultureel erfgoed en -evenementen (Romeinen, WO II), onze musea, de wijnfeesten, natuureducatie- en duurzaam agrarische initiatieven, evenementen en -bedrijven. Wij stimuleren en ondersteunen horeca- en verblijfsrecreatie-bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemend (willen) werken en bijdragen aan het gewenste recreatie- en toerismeprofiel van onze gemeente. Hetzelfde geldt voor nieuwe initiatieven op deze gebieden.

Wij zijn een gemeente met recreatie-, toerisme-, en zorgondernemers. Wij stimuleren initiatief en ondernemerschap op dit gebied en willen beter aansluiten bij de grote (zorg) werkgeversorganisaties in de gemeente zoals de Sint Maartenskliniek, Pluryn en Kalorama; innovatieve starters krijgen extra steun.

We willen de bedrijventerreinen een (kwaliteit) impuls geven, extra inzet voor de ontwikkelingen rondom het Reomie-terrein, de werf Bodewes in Millingen. Beide zeer markante plekken aan Waal en Rijn.

Dit alles stimuleert economische bedrijvigheid, levert werk op, beheerst de kosten voor de mensen en is goed voor onze leefomgeving en kwaliteit van leven. Het spreekt vanzelf dat hierbij een goed en intensief contact met de ondernemers(verenigingen) en met het (beroeps)onderwijs onontbeerlijk is.

Daarom:

  • Stimuleren wij de reactivering van railverbinding Kleef-Nijmegen.
  • Zetten wij in op bewegings- en zorgtoerisme.
  • Investeren we in de verbetering van de lokale musea, waardoor zij met hun programmering aantrekkelijker worden.
  • Zijn wij gastvrij voor de activiteiten van sportorganisaties, Vierdaagse, Zevenheuvelenloop, Wielerunie, Golfbond etc.
  • Intensiveren wij onze contacten met kenniscentra op dit gebied (Sint Maartenskliniek, Radboud Universiteit, Han).
  • Willen wij een intensievere betrokkenheid van ondernemersverenigingen bij beleidsontwikkeling.
  • Willen wij een minder vrijblijvende organisatie van de samenwerking in het Rijk van Nijmegen, de Provincie, Euregio en MGR.