Gerrie Eijkhout

Mijn naam is Gerrie Eijkhout (1970), nummer drie op de lijst van de PvdA. Ik woon mijn hele leven al in Groesbeek en “ik zie dan ok ’n aechte Gruusbèkse“.

In mijn dagelijkse leven heb ik een eigen bedrijf. Ik voer cliëntervaringsonderzoeken uit. Ik vind het altijd geweldig om samen met anderen ideeën voor nieuwe producten te ontwikkelen. Beren op de weg zijn voor mij geen bedreiging, maar een uitdaging. Mijn hobby’s zijn: muziek luisteren, concerten bezoeken, lezen, het nieuws bijhouden en lekker uiteten.
Het gezin waarin ik opgroeide was een warm gezin. Mijn ouders kregen twee kinderen die beiden leden aan een spierziekte. Mijn zus Elleke is helaas in 1992 overleden. Ikzelf heb dus ook een spierziekte. In ons gezin was en is het normaal dat je elkaar helpt en er voor elkaar bent. Dat is voor mij een kernwaarde. Een kernwaarde die naadloos aansluit bij het sociaaldemocratische gedachtegoed.

Een belangrijk deel van mijn leven heb ik gespendeerd aan vrijwilligerswerk om anderen, die dat nodig hebben, te helpen. Vijftien jaar lang zat ik in het Platform WVG/BTB Groesbeek (nu Wmo-adviesgroep). In die periode heb ik samen met mijn collega’s geprobeerd om het gemeentelijke beleid zodanig te beïnvloeden dat zoveel mogelijk hulpbehoevende mensen geholpen werden. Tevens ging ik naar mensen toe om hen bij te staan als zij een hulpvraag hadden. Mijn grootste droom werd in 2012 werkelijkheid; de Fokuswoningen. Samen met Oosterpoort en de gemeente Groesbeek is het gelukt om in Groesbeek 17 Fokuswoningen te realiseren. Dat zijn woningen voor mensen met een lichamelijke beperking waarbij 24/7 op afroep en onder regie van de cliënt zorg geboden wordt. Aan dit project heb ik vanaf 1997 gewerkt. In 2008 – notabene op mijn verjaardag – kwam het definitieve groene licht. Een geweldig verjaardagscadeau. Ikzelf woon eveneens in een Fokuswoning. Met veel plezier! Maar ook als Fokuscliënt blijf ik strijden voor kwalitatief goede zorg. Het zit nu eenmaal in mijn genen.

Tegenwoordig bewandel ik andere wegen om mensen te helpen, die het om wat voor reden dan ook minder goed in hun leven getroffen hebben. Ik ben bestuurslid en medeoprichter van Stichting SchuldHulpBuddy. Onze vrijwilligers – buddy’s genaamd – helpen mensen die door persoonlijke omstandigheden in de schulden zijn geraakt. Zij helpen deze mensen om weer orde op zaken te stellen en zijn vaak een luisterend oor voor hen.
Sinds 2015 ben ik actief lid van de PvdA-Berg en Dal. Waarom? Omdat iedereen een goede plek in onze samenleving verdient. Iedereen doet ertoe! Arm of rijk, oud of jong, gehandicapt of niet, werknemer of werkgever, LGBTI… iedereen is in mijn ogen gelijkwaardig. En degenen die daar hulp bij nodig hebben om dat volwaardige plekje in de maatschappij te hebben, moeten die hulp krijgen. Onze samenleving is gewoon beter af met stevige sociaaldemocratische wortels. En daarom ben ik lid van de PvdA geworden: om mensen verder te helpen, om mensen kansen te bieden.

Mocht ik raadslid worden, ga ik mij met volle overtuiging inzetten voor de mensen die het nodig hebben. En dat doe ik door samen te werken met collega-raadsleden van de PvdA en andere partijen. Ik zoek verbinding, want alleen door samen te werken kun je dingen bereiken. Ik ben wars van politieke spelletjes. Het resultaat staat voor mij voorop.