Joep Arnts

Mijn naam is Joep Arnts (1948) Ik ben een echte Ooiienaar, geboren en getogen in de polder.

Ik voel me erg betrokken bij de gemeenschap Ooij. Stil zitten is niks voor mij. Dat blijkt ook wel uit mijn activiteiten: schutterij, gemengd koor, de speulplek, beweegtuin, woonadviseur en tot voor kort bestuurslid van de huurdersvereniging.

Bij de huurdersvereniging heb ik actief aan de ontwikkeling van de woonvisies van de gemeente Berg en Dal en Heumen meegewerkt. Als bestuurslid ben ik ook nauw betrokken geweest bij allerlei projecten op het gebied van energetische maatregelen. Vooral het contact met bewoners spreekt mij zeer aan.

In de gemeente Berg en Dal ben ik lid van de WMO- adviesraad. Gevraagd en ongevraagd adviseren wij aan gemeentebestuur en andere belanghebbenden op het gebied van maatschappelijk en sociale zaken.

Kortom: tijd om mijn pensioen periode op een nuttige manier door te brengen bij PvdA.

met vriendelijke groet,
Joep Arnts