Uitnodiging: Grensoverschrijdende conferentie 27 januari 2018

Door Thieu Hoeken op

Reactivering railverbinding Nijmegen-Kleve

Zaterdag 27 januari 2018 van 10.30 tot 15.00 uur
Voorzieningenhart Op de heuvel, Ericastraat 30, 6561 VX Groesbeek

Nijmegen, Berg en Dal, Kranenburg, Kleve, 14 december 2017

Aan vertegenwoordigers van politieke partijen, bestuurders, belangenorganisaties, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, vervoerders, reizi- gersorganisaties aan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens.

Zeer geachte dames en heren,

Na jaren van duwen, trekken en masseren lijkt er beweging te komen in de richting van een serieus onderzoek naar kansen en kosten van de reactivering van de railverbinding Nijmegen-Kleve.
De politiek-bestuurlijke organen van de vier gemeenten aan het tracé zijn het inmiddels eens over de zes uitgangspunten.
Wij zijn dan ook blij dat wij u kunnen uitnodigen voor een bredere conferentie over de stand van zaken en de mogelijke vervolgstappen m.b.t. de reactivering.
De conferentie vindt plaats op zaterdag 27 januari 2018 in het Voorzieningenhart Op de heuvel Ericastraat 39, 6561 VX Groesbeek van 10.30 tot 15.00 uur.

Als u deze uitnodiging aanneemt vragen wij u, i.v.m. de lunch en de deelnemerslijst uw komst, met naam, functie en organisatie voor 17 januari, per email te bevestigen: willemvanhethekke@gmail.com

Graag tot 27 januari en alvast fijne Kerstdagen en een gelukkig 2018 toegewenst.

Hennie Derks
voorzitter PvdA-Nijmegen
Henny van der Pol
voorzitter PvdA-Berg en Dal
Josef Gietemann
voorzitter SPD-Kleve
Jürgen Franken
voorzitter SPD-Kranenburg

Conceptprogramma conferentie

10.30Aankomst en ontvangst in het Voorzieningenhart in Groesbeek
11.00Begroeting
11.10Toelichting op programma door de dagvoorzitter
11.15Korte schets van het proces tot op heden
11.20Film: Geen grenzen, maar verbindingen
Wij volgen het tracé van Nijmegen naar Kleve
11.35Drie korte statements van 5 minuten over het belang van reactivering van de railverbinding Nijmegen-Kleve, vanuit verschillende relevante invalshoeken
11.50Reacties of vragen over proces tot op heden, over de film en/of over de drie statements
12.30Lunch *)
13.15Korte schets van het vervolgproces vanaf heden inclusief aandachtspunten, kansen en bedreigingen
13.30Interactie, vragen, opmerkingen en discussie over:
a. De zes uitgangspunten
b. Ruimte voor andere reacties, support en kritiek
14.30Afsluiting
14.40Informeel napraten

*) Wij vragen een vrijwillige bijdrage in de bestrijding van de kosten van de conferentiemap en de lunch van ongeveer €10,- per persoon.

Uitgangspunten

De zes – door de gemeenten Kleve, Kranenburg, Berg en Dal en Nijmegen – gedeelde uitgangspunten:

  1. Het spoortracé dient als spoorverbinding veiliggesteld te worden
  2. Reactivering van de spoorlijn gewenst is
  3. Goederenverkeer is uitgesloten
  4. Doorgaande spoorlijn voor railvoertuigen
  5. Doorgaande verbinding tussen station Nijmegen tot station Kleve
  6. Railvoertuigen rijden zo snel als mogelijk en, binnen de bebouwde kom, zo langzaam als noodzakelijk
Thieu  Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken